Cristin-prosjekt-ID: 546141
Registrert av: REK Sist endret: 17. desember 2018, 07:49

Cristin-prosjekt-ID: 546141
Registrert av: REK Sist endret: 17. desember 2018, 07:49
Prosjekt

Hypertensjon etter svangerskap: Identifisering av kvinner som har høy risiko under svangerskapet

prosjektleder

Grace Margrethe Egeland
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/740

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. september 2013 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hypertensjon etter svangerskap: Identifisering av kvinner som har høy risiko under svangerskapet

Populærvitenskapelig sammendrag

Svangerskapskomplikasjoner som preeklampsi kan seinere i livet øke risikoen for utvikling av hjerte- og karsykdommer og dødelighet blant kvinner. På bakgrunn av data fra Medisinsk fødselsregister (MFR) viste kolleger en betydelig økt risiko for hjerte- og kardødelighet blant kvinner med preeklampsi opp til 40 år etter svangerskap. Vi ønsker å identifisere tidlige tegn på økt risiko for hjerte- og karlidelser ved å se på bruk av medikamenter mot hypertensjon registrert i Reseptregisteret. I Den norske mor og barn (MoBa) undersøkelsen er det funnet ca. 4200 kvinner med preeklampsi og 2000 med svangerskapshypertensjon uten preeklampsi. Prosjektet vil studere risikofaktorer i svangerskapet i forhold til utvikling av hypertensjon etter svangerskapet. Data fra MoBa undersøkelsen skal kobles mot MFR for svangerskapsopplysninger og Reseptregisteret for medikamenter mot hypertensjon.

Tittel

Determinants of hypertension following pregnancy

Populærvitenskapelig sammendrag

Cardiovascular diseases (CVD) are the leading causes of death in women and hypertension is one of the most important modifiable risk factors for CVD. The project evaluates  lifestyle characteristics and hypertension disorders of pregnancy as determinants of chronic hypertension. The project utilizes the Norwegian Mother and Child Cohort (MoBa) with linkages to  the Norwegian Medical Birth Registry for ascertainment of pregnancy-related complications and outcomes. Further, linkages to the National Prescription Database provide information on the use of anti-hypertensive medications following pregnancy.  The project will contribute to our understanding of the life-course epidemiology of cardiovascular disease in women and guide in the development of relevant intervention strategies. Further, with Regional Ethics Committee approvals in the fall of 2017, the project was expanded to include diabetes mellitus as an outcome utilizing the same data material.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Grace Margrethe Egeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Anne Cathrine Staff

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kvinneklinikken ved Universitetet i Oslo

Geir Egil Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kompetansesenter for klinisk forskning ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Solveig Sakshaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for legemiddelstatistikk ved Folkehelseinstituttet

Bjørn Egil Vikse

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »