Cristin-prosjekt-ID: 546446
Registrert av: SPREK Sist endret: 7. februar 2019 21:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 546446
Registrert av: SPREK Sist endret: 7. februar 2019 21:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Arvelig eggstokkreft - forebyggende kirurgi og senvirkninger

prosjektleder

Trond Michelsen
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/1165

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2013 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Arvelig eggstokkreft - forebyggende kirurgi og senvirkninger

Populærvitenskapelig sammendrag

Eggstokkreft er den mest dødelige gynekologiske kreftformen med en total 5-årsoverlevelse på 45%. For kvinner med BRCA-mutasjoner kan livstidsrisikoen for eggstokkreft være 30 ganger høyere enn hos den generelle befolkningen. Den mest effektive metoden for å forebygge eggstokkreft hos kvinner med genfeil er risiko-reduserende salpingooforektomi*** forebyggende fjerning av eggstokker. Dette innebærer at man fjerner friske organer hos friske kvinner, ofte før naturlig overgangsalder, for å unngå kreft. Metoden kan gi senvirkninger, og disse er lite studert tidligere. Vår forskningsgruppe har tidligere vist sammenheng mellom fjerning av eggstokker og metabolsk syndrom og dermed mulig økt risiko for hjerte- og karsykdom. Vi ønsker å undersøke kvinner som har fjernet eggstokkene for å unngå eggstokkreft med tanke på senvirkninger: 1. Assosiasjoner mellom hormonstatus, metabolsk syndrom og hjerte- og karrisiko 2. Assosiasjoner mellom hormonstatus og seksualfunksjon

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trond Michelsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF

Tom Gunnar Tanbo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Serena Tonstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3