Cristin-prosjekt-ID: 549735
Registrert av: REK Sist endret: 29. august 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 549735
Registrert av: REK Sist endret: 29. august 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekt av en enkelt dose paranøtter på lipidprofil hos kvinner

prosjektleder

Serena Tonstad
ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/2288

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 16. januar 2015 Slutt: 31. mai 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av en enkelt dose paranøtter på lipidprofil hos kvinner

Populærvitenskapelig sammendrag

Studier har vist at et regelmessig inntak av flere typer nøtter har en positiv effekt på lipidnivået. Funn fra mindre studier antyder at en enkelt dose paranøtter kan forbedre lipidprofilen i inntil en måned etter inntak. Vi ønsker å etterprøve disse funnene i en større studie. Studien vil være en randomisert klinisk eksperimentell studie hvor deltakerne vil bli randomisert til en forsøksgruppe og en kontrollgruppe. Forsøksgruppen vil innta 20 g paranøtter. Både forsøksgruppen og kontrollgruppen vil ta blodprøver ved baseline, etter 24 timer og 14 dager. Total-, LDL- og HDL-kolesterol vil bli målt. Studiedeltakere vil være voksne kvinner og inkluderes fortløpende i studien til ønsket antall er nådd. For å få en styrke på 80 og kunne påvise en eventuell forskjell mellom gruppene på 10% behøver vi 70 deltakere i hver gruppe.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Serena Tonstad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS
1 - 1 av 1