Cristin-prosjekt-ID: 561963
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: SPREK

Cristin-prosjekt-ID: 561963
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: SPREK
Prosjekt

Cobimetinib /-venetoclax /-atezolizumab for langtkommen myelomatose

prosjektleder

Fredrik Schjesvold
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Førde HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1237

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 1

Tidsramme

Aktivt
Start: 11. september 2017 Slutt: 11. september 2036

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Cobimetinib /-venetoclax /-atezolizumab for langtkommen myelomatose

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en åpen, randomisert, multisenter, fase Ib/II-studie med tre grupper, designet for å evaluere effekt, sikkerhet, tolerabilitet og farmakokinetikk av cobimetinib administrert som monoterapi (gruppe A), cobimetinib pluss venetoclax (gruppe B) og cobimetinib pluss venetoclax pluss atezolizumab (gruppe C) hos pasienter med langtkommen myelomatose. Disse pasientene har tidligere fått 3-5 behandlingslinjer, der minst en har hatt effekt. Ved å kombinere de tre studiemedisinene slik skissert over, tror man disse kan ha en høy grad av synergistisk effekt på tumor-aktivitet. Globalt vil ca 72 pasienter delta, i Norge 10-12 pasienter. Pasientene vil gå gjennom grundige undersøkelser, som fysisk undersøkelse, EKG, blodprøver, urinprøver, øyeundersøkelser, undersøkelser med ulike bildeteknikker, benmargsbiopsi og tett oppfølging av bivirkninger. Pasientene vil bli bedt om å registrere alle studiemedisiner de tar i en spesiell dagbok.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Fredrik Schjesvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Damian Lukasz Szatkowski

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Førde HF
1 - 2 av 2