Cristin-person-ID: 576595
Person

Damian Lukasz Szatkowski

  • Stilling:
    Seksjonsoverlege
    ved Medisinsk klinikk ved Helse Førde HF

Resultater Resultater

Health-related quality of life in transplant ineligible newly diagnosed multiple myeloma patients treated with either thalidomide or lenalidomide-based regimen until progression: a prospective, open-label, multicenter, randomized, phase 3 study.

Nielsen, Lene Kongsgaard; Stege, Claudia; Lissenberg-Witte, Birgit I.; van der Holt, Bronno; Mellqvist, Ulf-Henrik; Salomo, Morten; Bos, Gerard; Levin, Mark-David; Visser-Wisselaar, Heleen; Hansson, Markus mfl.. 2019, Haematologica. SAHLGREN, OUH, VUA, LILLEBÆLT, Lu, NTNU, SUS, HELSEFØRDE, STOLAV, RH, UM, EMC, NEDERLAND, VUMCVitenskapelig artikkel

Melphalan, prednisone, and lenalidomide versus melphalan, prednisone, and thalidomide in untreated multiple myeloma.

Zweegman, Sonja; van der Holt, Bronno; Mellqvist, Ulf-Henrik; Salomo, Morten; Bos, Gerard M.J.; Levin, Mark-David; Visser-Wisselaar, Heleen; Hansson, Markus; van der Velden, Annette W.G.; Deenik, Wendy mfl.. 2016, Blood. SAHLGREN, UMCN, LILLEBÆLT, NTNU, MCA, SUS, ZMC, HELSEFØRDE, STOLAV, RH, UM, EMC, NEDERLAND, VUMC, KIVitenskapelig artikkel

The Overexpression of KIT Proto-Oncogene in Acute Leukemic Cells Is Not Necessarily Caused by the Gene Mutation.

Szatkowski, Damian Lukasz; Hellman, Andrzej. 2015, Acta Haematologica. AMWG, HELSEFØRDEVitenskapelig artikkel

Monoclonal gammopathy of undetermined significance and anti-TNF-α treatment: comments on the article by Smale and Lawson.

Mielnik, Pawel Franciszek; Hjelle, Anja Myhre; Szatkowski, Damian Lukasz. 2013, Scandinavian Journal of Rheumatology. HELSEFØRDELeserinnlegg
1 - 4 av 4