Cristin-person-ID: 576595
Person

Damian Lukasz Szatkowski

  • Stilling:
    Seksjonsoverlege
    ved Medisinsk klinikk ved Helse Førde HF

Resultater Resultater

Melphalan, prednisone, and lenalidomide versus melphalan, prednisone, and thalidomide in untreated multiple myeloma.

Zweegman, Sonja; van der Holt, Bronno; Mellqvist, Ulf-Henrik; Salomo, Morten; Bos, Gerard M.J.; Levin, Mark-David; Visser-Wisselaar, Heleen; Hansson, Markus; van der Velden, Annette W.G.; Deenik, Wendy mfl.. 2016, Blood. SAHLGREN, UMCN, LILLEBÆLT, NTNU, MCA, SUS, ZMC, HELSEFØRDE, STOLAV, RH, UM, EMC, NEDERLAND, VUMC, KIVitenskapelig artikkel

The Overexpression of KIT Proto-Oncogene in Acute Leukemic Cells Is Not Necessarily Caused by the Gene Mutation.

Szatkowski, Damian Lukasz; Hellman, Andrzej. 2015, Acta Haematologica. AMWG, HELSEFØRDEVitenskapelig artikkel

Monoclonal gammopathy of undetermined significance and anti-TNF-α treatment: comments on the article by Smale and Lawson.

Mielnik, Pawel Franciszek; Hjelle, Anja Myhre; Szatkowski, Damian Lukasz. 2013, Scandinavian Journal of Rheumatology. HELSEFØRDELeserinnlegg
1 - 3 av 3