Cristin-prosjekt-ID: 563330
Sist endret: 16. november 2017, 12:25

Cristin-prosjekt-ID: 563330
Sist endret: 16. november 2017, 12:25
Prosjekt

Pedagogisk handlingskompetanse som kan stimulere læringsfremmende elevatferd

prosjektleder

Gerd Grimsæth
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Pedagogiske fag

Emneord

Atferd

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2016 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pedagogisk handlingskompetanse som kan stimulere læringsfremmende elevatferd

Vitenskapelig sammendrag

Forskningsprosjektet “Pedagogisk handlingskompetanse som kan stimulere læringsfremmende elevatferd” tar sikte på å undersøke, analysere og beskrive mulige aktuelle elementer i lærerrollen og hvilke pedagogiske handlinger som kan stimulerer gode sosiale samspillsprosesser som øker elevers muligheter til danning og læring.

Det er behov for forskningsbasert innsikt i hva slags pedagogisk handlingskompetanse og hvilke elementer i lærerrollen som virker dannings- og læringsfremmende i møte med barn og unge generelt, og med noen av dem spesielt. Prosjektet tar spesielt for seg:

-Å utvikle kunnskap om forholdet mellom sosiale ferdigheter og læringsfremmende atferd

-Å utvikle praktisk pedagogisk kompetanse i arbeid med sosiale ferdigheter i opplæringen.

-Personlig sosial og relasjonell kompetansedanning både i lærerrollen og for den enkelte elev.

Metode

Kvalitative metoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Gerd Grimsæth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Tom Irgan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Vibeke Solsvik Foldnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Og bakom står læreren. Lærerkompetanse i møte med samspills- og atferdsvansker.

Grimsæth, Gerd; Irgan, Tom. 2016, Bedre Skole. HVLPopulærvitenskapelig artikkel

Lærerutdanningen må ta mobbeansvar.

Grimsæth, Gerd; Irgan, Tom. 2016, Bergens Tidende. HVLKronikk
1 - 2 av 2