Cristin-prosjekt-ID: 565210
Sist endret: 14. september 2021, 09:56

Cristin-prosjekt-ID: 565210
Sist endret: 14. september 2021, 09:56
Prosjekt

Physical education in Norway

prosjektleder

Knut Løndal
ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 20. november 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Physical education in Norway

Vitenskapelig sammendrag

In this project, the research team will carry out a systematic review of published research literature on physical education in Norway. The aim is to explore relevant aspects related to physical education in Norway, and to compile a summary of the results in published research in the period 01.01.2010 - 31.12.2019 and to make an overall comparison of these. The work will be published in an international scientific journal and in various national popular scientific journals and information channels.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Knut Løndal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Egil Galaaen Gjølme

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Bjørg Oddrun Hallås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Kjersti Mordal Moen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Jorunn Spord Borgen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges idrettshøgskole
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Forskning for fremtiden? En oversiktsstudie av empirisk forskning på det norske skolefaget kroppsøving i perioden 2010-2019.

Løndal, Knut; Borgen, Jorunn Spord; Moen, Kjersti Mordal; Hallås, Bjørg Oddrun; Gjølme, Egil Galaaen. 2021, Journal for Research in Arts and Sports Education. HINN, USN, OSLOMET, NTNU, HVLVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Physical Education and Sport Studies in Norway.

Borgen, Jorunn Spord; Moen, Kjersti Mordal; Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut; Gjølme, Egil Galaaen. 2020, Meyer & Meyer Sport. HINN, OSLOMET, NTNU, NIH, HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Problems created by the (un)clear boundaries between physical education and physical activity health initiatives in schools.

Borgen, Jorunn Spord; Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Gjølme, Egil Galaaen. 2020, Sport, Education and Society. HINN, OSLOMET, NTNU, NIH, HVLVitenskapelig artikkel

Mer fysisk aktivitet i skolen gir mindre læring.

Borgen, Jorunn Spord; Moen, Kjersti Mordal; Gjølme, Egil Galaaen; Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut. 2018, Bergens Tidende. HINN, OSLOMET, NTNU, NIH, HVLKronikk

Fysisk aktivitet som metode.

Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Borgen, Jorunn Spord; Gjølme, Egil Galaaen. 2018, VG : Verdens gang. HINN, OSLOMET, NTNU, NIH, HVLLeserinnlegg
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »