Cristin-prosjekt-ID: 567121
Sist endret: 22. august 2020, 22:29

Cristin-prosjekt-ID: 567121
Sist endret: 22. august 2020, 22:29
Prosjekt

Piscine orthoreovirus (PRV) characterization; Inactivation and Virulence

prosjektleder

Øystein Wessel
ved Institutt for prekliniske fag og patologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 8.089.000
 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
  Prosjektkode: 901305

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Akvakultur

Emneord

Laksefisk • RNA-virusinfeksjoner

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Sted
Øystein Wessel

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. juli 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Piscine orthoreovirus (PRV) characterization; Inactivation and Virulence

Tittel

PRV KARAKTERISERING Inaktivering og virulens

Vitenskapelig sammendrag

Piscine orthoreovirus (PRV) er vidt utbredt i oppdrettslaks og er assosiert med hjerte- og skjelettmuskel betennelse (HSMB); den vanligste virussykdommen i norsk lakseoppdrett. Til tross for at både viruset og sykdommen har vært kjente i mange år, finnes det per i dag ingen spesifikke tiltak som målrettet reduserer mengden PRV og HSMB i norsk oppdrettsnæring.

De siste årene har det blitt publisert data som kaster nytt lys på utbredelsen av PRV og assosiasjon til sykdom. Inntil nylig var HSMB i hovedsak ansett som ett problem i Norge. Sykdommen har tidligere vært påvist i Skottland, men HSMB utbrudd har nå blitt bekreftet i Chile og Canada, som før har vært tilsynelatende fri for HSMB. I tillegg har man i Norge funnet en PRV-liknende variant i regnbueørret som var assosiert med HSMB liknende forandringer. Sist,men ikke minst, ble det i 2015 vist at PRV er assosiert med melaniserte flekker i laksefilet, en tilstand som medfører store tap for industrien. Det er mye som tyder på at fokuset på PRV vil øke i fremtiden.

Et essensielt verktøy i all virusforskning er virus som er renset, det vil si fritt fra annet cellulært materiale. Slikt materiale er ett svært nyttig verktøy for å besvare basale virologiske spørsmål. Den vanligste kilden til rensing av virus er materiale fra dyrkning i cellekultur. Per i dag har dessverre ingen funnet en cellelinje som kan produsere de mengdene PRV som kreves for opprensing.

Vår gruppe ved NMBU-Veterinærhøgskolen har nå for første gang utarbeidet en metode for å rense PRV direkte fra infisert laks (upublisert data). Basert på renset virus har vi nylig gjennomført en studie som bekrefter at PRV er det etiologiske agens for HSMB (Kochs postulat). Det eksperimentelle smitteforsøket viste at PRV alene er tilstrekkelig til å fremkalle HSMB (upublisert data). Dette er en fundamentalt viktig bekreftelse for videre forskning på PRV og HSMB.

Renset PRV åpner for å karakterisere basale egenskaper ved PRV, for eksempel hva som skal til for å inaktivere viruset. Renset virus kan kvantifiseres i antall partikler og brukes som smittemateriale. Dette åpner for mer standardiserte eksperimentelle smitteforsøk der man kan sammenlikne PRV stammer og virulens. Utvikling og alvorlighetsgrad av sykdommer er multifaktorielt betinget og påvirkes av virus, vert og miljø. For å forstå denne kompliserte interaksjonen er det essensielt å designe forsøk som isolerer ulike enkeltfaktorer for å se hvordan de alene påvirker virusinfeksjon og sykdomsutvikling. Renset virus vil bli ett nyttig og kraftig verktøy i fremtidig PRV forskning.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Øystein Wessel

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for prekliniske fag og patologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kyle Garver

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fisheries and Oceans Canada

Marie Therese Løvoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Veterinærmedisinsk oppdragssenter AS

Gerrit Timmerhaus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NOFIMA

Espen Rimstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for prekliniske fag og patologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Inactivation of Piscine orthoreovirus.

Wessel, Øystein; Hansen, Elisabeth Furuseth; Løvoll, Marie; Inami, Makoto; Husby, Asbjørn; Kruse, Gesa; Dahle, Maria; Rimstad, Espen. 2020, Journal of Fish Diseases. VESO, VETINST, NMBU, TYSKLANDVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1