Cristin-prosjekt-ID: 569918
Sist endret: 21. desember 2017 12:04

Cristin-prosjekt-ID: 569918
Sist endret: 21. desember 2017 12:04
Prosjekt

COMPLETE Gode psykososiale miljøer bedrer gjennomføring i videregående skole

prosjektleder

Torill Marie Bogsnes Larsen
ved Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL) ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Psykologi

Emneord

Effektevaluering • Randomiserte kontrollerte studier • positiv ungdomsutvikling • Implementering • Helsefremmende arbeid • Intervensjonsforskning

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære
 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 21. desember 2017 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

COMPLETE Gode psykososiale miljøer bedrer gjennomføring i videregående skole

prosjektdeltakere

prosjektleder

Torill Marie Bogsnes Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL) ved Universitetet i Bergen

Ragnhild Holmen Waldahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Velferd, arbeid og oppvekst ved Nordlandsforskning

Bjørn Brastad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oxford Research

Marte Tobro

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oxford Research

Karin Marie Antonsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nordlandsforskning
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »