Cristin-prosjekt-ID: 570833
Sist endret: 31. august 2021, 09:28

Cristin-prosjekt-ID: 570833
Sist endret: 31. august 2021, 09:28
Prosjekt

Læringsprosesser og læringsmiljø blant ergoterapistudenter

prosjektleder

Tore Bonsaksen
ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Læringsprosesser og læringsmiljø blant ergoterapistudenter

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet vil undersøke læringsprosesser og læringsmiljø blant ergoterapistudenter i et komparativt og longitudinelt perspektiv. Det betyr at vi vil 1) sammenlikne disse faktorene mellom studenter ved ulike utdanningssteder, 2) undersøke sammenhengene mellom dem, 3) undersøke i hvilken grad de utvikler seg over tid, og 4) undersøke hvilken innvirkning de har på studentenes karakterer gjennom studiet.

Kunnskapen fra prosjektet gi lærere og utdanningsmiljøet generelt mer kunnskap om studenters læringsprosesser, deres oppfatninger om læringsmiljøet, og om hvordan disse faktorene samspiller og innvirker på hvordan studentene presterer på studiet.

Metode

Longitudinell kohortstudie av studentkullet som startet studiet høsten 2017. Disse studentene vil kartlegges med tanke på læringsprosesser og læringsmiljø en gang årlig gjennom studietiden. Selvrapporterte data er sosiodemografiske variabler samt norske versjoner av spørreskjemaene Approaches and Study Skills Inventory for Students (ASSIST) og Course Experience Questionnaire (CEQ). Eksamenskarakterer vil samles via lærestedenes registre.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tore Bonsaksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Anne Helen Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Eline Fjærestad Dalseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Even Elias Edvardsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Hilde Thygesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Student perceptions of the learning environment in Norwegian occupational therapy education programs.

Thordardottir, Björg; Stigen, Linda; Magne, Trine A; Johnson, Susanne Grødem; Gramstad, Astrid; Gran, Adrian Wetlesen; Åsli, Lene Angel; Mørk, Gry; Bonsaksen, Tore. 2020, Scandinavian Journal of Occupational Therapy. VID, HINN, UIT, OSLOMET, NTNU, HVLVitenskapelig artikkel

Student characteristics associated with dominant approaches to studying: Comparing a national and an international sample .

Thørrisen, Mikkel Magnus; Mørk, Gry; Åsli, Lene Angel; Gramstad, Astrid; Stigen, Linda; Magne, Trine A; Carstensen, Tove; Johnson, Susanne Grødem; Brown, Ted; Lim, Hua Beng mfl.. 2020, Scandinavian Journal of Occupational Therapy. VID, HINN, UIT, OSLOMET, MONASH, SINGAPORE, NTNU, THKPU, UIS, HVLVitenskapelig artikkel

Psychometric properties and associations between subscales of a study approach measure.

DaLomba, Elaina; Stigen, Linda; Johnson, Susanne Grødem; Mørk, Gry; Gramstad, Astrid; Magne, Trine A; Carstensen, Tove; Åsli, Lene Angell; Bonsaksen, Tore. 2020, Nursing and Health Sciences. VID, UIT, OSLOMET, SMC, NTNU, HVLVitenskapelig artikkel

Approaches to Studying: A Cross-Sectional Comparison of Occupational Therapy Students in Six Education Programs in Norway.

Gramstad, Astrid; Åsli, Lene Angel; Johnson, Susanne Grødem; Magne, Trine A; Carstensen, Tove; Mørk, Gry; Stigen, Linda; Bonsaksen, Tore. 2020, The Open Journal of Occupational Therapy. VID, UIT, OSLOMET, NTNU, HVLVitenskapelig artikkel

Associations between learning environment variables and students’ approaches to studying: a cross-sectional study.

Mørk, Gry; Magne, Trine A; Carstensen, Tove; Stigen, Linda; Åsli, Lene Angel; Gramstad, Astrid; Johnson, Susanne Grødem; Bonsaksen, Tore. 2020, BMC Medical Education. VID, UIT, OSLOMET, NTNU, HVLVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 31 | Neste | Siste »