Cristin-prosjekt-ID: 576774
Sist endret: 31. januar 2018 09:14

Cristin-prosjekt-ID: 576774
Sist endret: 31. januar 2018 09:14
Prosjekt

Kunnskapsbasert praksis og sykepleieres utfordringer når de skal ta i bruk ny kunnskap fra forskning

prosjektleder

Åste Renolen
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2013 Slutt: 1. august 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kunnskapsbasert praksis og sykepleieres utfordringer når de skal ta i bruk ny kunnskap fra forskning

prosjektdeltakere

prosjektleder

Åste Renolen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Div Lillehammer ved Sykehuset Innlandet HF

Esther Hjälmhult

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Sevald Høye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Lars Johan Danbolt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Div Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF

Marit Kirkevold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

“Keeping on track” − Hospital nurses’ struggles with maintaining workflow while seeking to integrate evidence-based practice into their daily work: A grounded theory study.

Renolen, Åste; Høye, Sevald; Hjaelmhult, Esther; Danbolt, Lars Johan; Kirkevold, Marit. 2018, International Journal of Nursing Studies. HINN, MF, UIO, INNLANDET, HVLVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1