Cristin-prosjekt-ID: 577810
Registrert av: REK Sist endret: 4. desember 2018 08:48

Cristin-prosjekt-ID: 577810
Registrert av: REK Sist endret: 4. desember 2018 08:48
Prosjekt

Genetisk sårbarehet for angstlidelser

prosjektleder

Helga Ask
ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1827

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Genetisk sårbarehet for angstlidelser

Populærvitenskapelig sammendrag

Angstlidelser påvirkes av en rekke genvarianter som hver for seg har liten effekt, men som sammen bidrar til å forklare en betydelig del av sykdomsrisikoen. Et nylig oppstartet internasjonalt samarbeidsprosjekt (PGC-ANX) ønsker gjennom meta-analyser å identifisere de genvariantene som er assosiert med ulike angstlidelser hos barn og voksne. Vi ønsker å bidra til dette samarbeidet med data fra den store mor og barn studien (MoBa). Deltakerne i MoBa har rapportert symptommål på angst, og gjennom kobling med nasjonale registre vil vi identifisere deltakere med angst og depresjonsdiagnoser. Vi ønsker å genotype voksne og barn med angstlidelser for å kunne sammenligne genvarianter i denne gruppen med genvarianter i en kontrollgruppe. Ved å også inkludere kasus med depresjonsdiagnoser, kan vi utforske hvorvidt genvarianter henger sammen med flere diagnosegrupper (ulike angstlidelser, depresjon).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Helga Ask

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet

Helga Ask

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet

Ragna Bugge Askeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet

Gun Peggy Strømstad Knudsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helsedata og digitalisering ved Folkehelseinstituttet

Per Minor Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »