Cristin-prosjekt-ID: 578256
Sist endret: 21. april 2021, 09:19

Cristin-prosjekt-ID: 578256
Sist endret: 21. april 2021, 09:19
Prosjekt

Tidlig innsats i skolefaget mat og helse

prosjektleder

Eli Kristin Aadland
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Emneord

Praktiske og estetiske fag • Lærere • Mat og helse • Grunnskolen

Kontaktinformasjon

Telefon
55587168
Sted
Eli Kristin Aadland

Tidsramme

Aktivt
Start: 29. januar 2018 Slutt: 29. januar 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tidlig innsats i skolefaget mat og helse

Populærvitenskapelig sammendrag

Mat og helse er et praktisk fag, som har mange tverrfaglige muligheter og gir stort rom for kreative og skapende prosesser. Vi har i dag liten innsikt i hvordan undervisning i mat og helse de første skoleårene blir gjennomført.

Forskningsprosjektet skal kartlegge undervisningstilbudet i mat og helse på 1. – 4. trinn for å belyse variasjoner og utfordringer som preger dagens undervisning. Det er interessant å undersøke hvor lærerne henter sin kunnskap fra, hvilke læremidler som blir brukt og hvilke faktorer som legges til grunn ved vurdering av elevene.

Metode

Kvalitativ metodisk design

Tittel

Early efforts in the school subject Food and Health

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Eli Kristin Aadland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Merete Hagen Helland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger
Aktiv cristin-person

Camilla Sandvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet
Aktiv cristin-person

Anne Merete Selvik Ask

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for ernæring og folkehelse ved Universitetet i Agder
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Rammefaktorenes betydning for mat- og helseundervisningen på 1.–4. trinn.

Helland, Merete Hagen; Aadland, Eli Kristin; Ask, Anne Merete Selvik; Sandvik, Camilla. 2021, Acta Didactica Norden (ADNO). NORD, UIA, UIS, HVLVitenskapelig artikkel

Om tidlig innsats i mat- og helsefaget.

Aadland, Eli Kristin. 2020, HVLIntervju

The Challenge of Teaching Food and Health in the First Four Years of Primary School in Norway.

Ask, Anne Merete Selvik; Aarek, Ingebjørg; Helland, Merete Hagen; Sandvik, Camilla; Aadland, Eli Kristin. 2020, Journal of the International Society for Teacher Education. NORD, UIA, UIS, HVLVitenskapelig artikkel

Tidlig innsats i skolefaget mat og helse.

Aadland, Eli Kristin; Ask, Anne Merete Selvik; Helland, Merete Hagen; Sandvik, Camilla. 2020, Mat og helse i skolen. NORD, UIA, UIS, HVLPopulærvitenskapelig artikkel

Mat og helse inn i skolen.

Sandvik, Camilla; Helland, Merete Hagen; Ask, Anne Merete Selvik; Aarek, Ingebjørg; Aadland, Eli Kristin. 2019, Dagsavisen - Nye Meninger. NORD, UIA, UIS, HVLKronikk
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »