Cristin-prosjekt-ID: 588649
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:32 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 588649
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:32 Sist endret av: REK
Prosjekt

Norsk ungdoms sårbarhet for smittsom hjernehinnebetennelse (NUSS)

prosjektleder

Lisbeth Meyer Næss
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/465

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2018 Slutt: 31. mai 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norsk ungdoms sårbarhet for smittsom hjernehinnebetennelse (NUSS)

Populærvitenskapelig sammendrag

Smittsom hjernehinnebetennelse er en sjelden, men svært alvorlig sykdom med høy dødelighet. Sykdommen forårsakes av meningokokkbakterien. De senere årene har flere tilfeller vært knyttet til tenåringer og russefeiring. Effektive vaksiner er tilgjengelige. Forekomst av bakterien i halsen er en forutsetning for sykdom, men bidrar også til utvikling av naturlig beskyttelse mot bakterien. Vi har lite kunnskap om graden av naturlig beskyttelse og bærerskapsfrekvens i den norske befolkningen. Studien undersøker norsk ungdoms sårbarhet overfor meningokokksykdom ved å studere i hvor stor grad meningokokkbakterien fins i halsen hos ungdom (halsprøve) og i hvor stor grad ungdom har opparbeidet naturlig beskyttelse mot meningokokker (blod- og spyttprøve). Studien vil bidra til å forbedre rådgiving rundt forebygging av smittsom hjernehinnebetennelse og dertil vaksinasjonsanbefalinger, samt vurdere om det vil være kostnadseffektivt å innføre meningokokkvaksine i et vaksinasjonsprogram.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lisbeth Meyer Næss

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Lisbeth Meyer Næss

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet

Anne-Cathrine Kristoffersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Ida Laake

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Torbjørn Wisløff

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »