Cristin-prosjekt-ID: 589434
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:37 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 589434
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:37 Sist endret av: REK
Prosjekt

Konsentrasjoner av perfluoralkylstoffer i mors blod og barns vekst

prosjektleder

Line Småstuen Haug
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/421

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2018 Slutt: 1. februar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Konsentrasjoner av perfluoralkylstoffer i mors blod og barns vekst

Populærvitenskapelig sammendrag

Eksponering for miljøforurensinger på sårbare tidspunker i livet, spesielt under graviditet, kan påvirke fosteret og gi sykdommer senere i livet. Poly- og perfluoralkylstoffer (PFASer) utgjør en stor gruppe persistente menneskeskapte kjemikalier som har blitt brukt i industrielle prosesser og kommersielle produkter de siste 60 årene. En rekke PFASer har blitt funnet i blodprøver fra norske gravide kvinner. I en stor meta-analyse som består av en rekke europeiske fødselskohorter vil vi ved å bruke eksisterende data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen undersøke hvordan eksponering for PFAS under graviditet kan påvirke barns fødselsvekt. Videre skal vi undersøke hvordan eksponering for PFAS i svangerskapet kan påvirke vekst og vektutvikling hos norske barn. Til slutt vil vi undersøke om PFAS-nivåene til de gravide kvinnene er gruppert i bestemte geografiske områder rundt om i landet.

Tittel

Plasma concentrations of poly- and perfluoroalkyl substances (PFASs) in pregnant women and the association with child's prenatal and postnatal growth.

Populærvitenskapelig sammendrag

High exposure to pollutants in vulnerable life stages, especially in fetal life can adversely affect the fetus and “program” disease later in life. Poly- and perfluoroalkyl substances (PFASs) make up a large group of persistent anthropogenic chemicals used in industrial processes and commercial products over the past 60 years. PFAS are found in blood samples of Norwegian pregnant women. By using existing data from the Norwegian mother and child cohort study we will investigate how exposure to PFAS during pregnancy can affect fetal growth within a large meta-analysis of European birth cohorts. Further, we will provide knowledge on how exposure to PFAS in pregnancy can affect growth, weight development and metabolic disturbances in Norwegian children. Finally we will explore if the PFAS levels of the pregnant women are clustered in specific geographical areas around the country.  

prosjektdeltakere

prosjektleder

Line Småstuen Haug

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Line Småstuen Haug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Helle Margrete Meltzer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Smittevern, miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Gro Dehli Villanger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Heidi Aase

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »