Cristin-prosjekt-ID: 589776
Registrert av: REK Sist endret: 17. januar 2019, 13:21

Cristin-prosjekt-ID: 589776
Registrert av: REK Sist endret: 17. januar 2019, 13:21
Prosjekt

Tankekraft - et livsmestringsprogram

prosjektleder

Gry Anette Sælid
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1908

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2018 Slutt: 31. desember 2032

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tankekraft - et livsmestringsprogram

Populærvitenskapelig sammendrag

Skolen gir elever kunnskap om hvordan de kan styrke sin fysiske helse (gymnastikk). Nå skal elevene også få kunnskap om hvordan de kan styrke sin psykiske helse («tankegym»). Skolebaserte helsefremmende intervensjoner som har til hensikt å styrke den psykiske helsen, har vist seg å være både effektive (Stockings m.fl., 2016) og samfunnsøkonomiske (McDaid m.fl., 2017).

Det er mange tiltak i Norge, men det som er enestående i vårt prosjekt er at tiltaket er forankret helt tilbake til 1970-tallet. Tiltaket er testet og revidert i internasjonale forskningsprosjekter frem til i dag. Kunnskapsgrunnlaget bak tidligere versjoner er omfattende og solid. Hele 32 studier har vist at det er god effekt på ulike målgrupper (van Zoonen m.fl., 2014).

I Norge finnes det flere versjoner, blant annet «Kurs i depresjonsmestring (KiD)» (Dalgard., 2009), «Mestringskurs for ungdom (DU)» (Garvik et al., 2013) og «Kurs i belastningsmestring (KiB)» (Sælid, et al., 2016a; Sælid, et al., 2016b). Men ingen, hverken i utlandet eller i Norge, har testet tiltaket som allment tiltak for hele skoleklasser.

Den nyeste versjonen heter «Tankekraft – et livsmestringsprogram». Både lærere og elever har vært med på å forme innholdet i kursboken. Vi tester om Tankekraft styrker ungdommers ferdigheter til å mestre daglige belastninger og motgang. Ungdommene skal lære om god psykisk helse og gode måter å mestre utfordringer på. Det kan hjelpe dem til å takle daglige utfordringer og motgang.

Mål

Vi skal undersøke om Tankekraft styrker elevenes livskvalitet, selvfølelse, selvkontroll, skolekarakterer og tro på egne evner. Vi skal også undersøke om Tankekraft forebygger og minsker plager som angst og depresjon, og frafall fra skolen. Til slutt ønsker vi å finne ut av hvor fornøyde elevene og lærerne er med programmet, om de syns at klassemiljøet og relasjonene har endret seg, og hvor økonomisk lønnsomt slike programmer er for samfunnet. 

Undersøkelsen vil gi ny kunnskap om man på en økonomisk lønnsom måte kan bruke slik ferdighetstrening til å få bedre psykisk helse, styrke skoleprestasjoner, hindre frafall fra skolen og minske psykiske plager blant elever i videregående skole. Slik kan Tankekraft få betydning både for den enkelte, familien, fylkeskommunen, landet og for fremtidige skolereformer.

Prosess

Våren 2018 gjennomgår ca. 170 lærere en intensiv opplæringsuke i programmet. Psykolog Trygve Børve trener lærerne i regi av Fagakademiet. Lærerne underviser deretter førsteårselever ved de videregående skolene (vg1) i Tankekraft i en periode på ti uker.

Undersøkelsen er en såkalt randomisert kontrollert longitudinell kluster-studie. Det vil si at klassene på vg1 blir delt tilfeldig inn i to grupper. Den ene gruppen starter med Tankekraft i september 2018. Den andre gruppen starter med Tankekraft i januar 2019. I alt vil ca. 2400 elever ved ni videregående skoler i Østfold fylkeskommune og én skole i Ski kommune få Tankekraft som en del av den vanlige skoleundervisningen.

Forskerne skal koble datamaterialet til andre ungdomsundersøkelser (UngData), og (hvis ytterligere forskningsmidler) følge elevene i opptil 15 år etterpå for å se på fullført utdanning, yrkesvalg og arbeidsdeltakelse. 

Tittel

Mind Power - A CBT based program for adolescents aimed at developing coping skills

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gry Anette Sælid

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet

Miguel Delgado Helleseter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved California State University Channel Islands

Margaret Barry

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved National University of Ireland, Galway

Leif Edvard Aarø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helsefremmende arbeid ved Folkehelseinstituttet

Arne Holte

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »