Cristin-prosjekt-ID: 601945
Registrert av: REK Sist endret: 11. september 2021, 15:35 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 601945
Registrert av: REK Sist endret: 11. september 2021, 15:35 Sist endret av: REK
Prosjekt

Mentaliseringsbasert behandling for antisosial personlighetsforstyrrelse

prosjektleder

Benjamin Hummelen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/182

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2018 Slutt: 31. desember 2033

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mentaliseringsbasert behandling for antisosial personlighetsforstyrrelse

Populærvitenskapelig sammendrag

Personer med antisosial personlighetsforstyrrelse (ASPF) har mentale helseproblemer på lik linje med mange andre psykiske lidelser. Det finnes imidlertid ikke spesialisert behandling for denne lidelsen i Norge. Den aktuelle studien vil undersøke om mentaliseringsbasert terapi (MBT) kan og bør bli implementert som en standardbehandling for pasienter med antisosial personlighetsproblematikk. De primære utfallsmålene fokuserer på aggresjon, personlighetsfungering, personlighetstrekk, og dagligdags fungering. Vi har som mål å inkludere mellom 30 og 75 pasienter. Behandlingen foregår ved enheter i Det norske nettverk for personlighetsfokuserte behandlingsprogrammer og vil bestå av kombinert gruppe/individualterapi . Data samlet inn i denne studien vil bli slått sammen med data fra kvalitetssikringsprosjekt i nettverket. Det vil også gjøres en kvalitativ undersøkelse om pasientenes og terapeutenes opplevelser av MBT.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Benjamin Hummelen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Espen Folmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Øyvind Urnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Christine Friestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Knut Rypdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »