Cristin-prosjekt-ID: 615973
Sist endret: 29. juli 2021, 12:19

Cristin-prosjekt-ID: 615973
Sist endret: 29. juli 2021, 12:19
Prosjekt

CONTEXT. Creating person centered care in different settings.

prosjektleder

Mia Vabø
ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emneord

Eldreomsorgstjenester

HRCS-helsekategori

 • Andre

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8.1 Organisering og levering av tjenester

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2018 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

CONTEXT. Creating person centered care in different settings.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mia Vabø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Helle Cathrine Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet

Christine Øye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Lea Graff

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Jon Ivar Elstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »