Cristin-prosjekt-ID: 630455
Sist endret: 14. februar 2020 15:52

Cristin-prosjekt-ID: 630455
Sist endret: 14. februar 2020 15:52
Prosjekt

Tredemøllegange i et omslukende virtuelt miljø

prosjektleder

Bård Erik Bogen
ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Bevegelseslære • Helsefag • Fysioterapi

Emneord

tredemøllegange • Virtuell virkelighet • virtuell realitet

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1.4 Metodologi og målinger

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. desember 2018 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tredemøllegange i et omslukende virtuelt miljø

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet utgår fra Tverrfaglig forskningsgruppe Idrett, helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.

Gjennom arbeid i Rehabiliteringslaben ved SimArena, HVL, ønsker vi å se på hvordan ulike oppgaver i et virtuelt miljø kan påvirke gangmønsteret hos friske unge individer. Gjennom innsamling av gangdata registrert vhja akselerometer og overflate-EMG skal vi se på hvorvidt og eventuelt i hvilken grad ulike oppgaver påvirker gangvariasjon og muskelaktivering. Dette er eksperimentell grunnforskning, og kan sees som et grunnlag før eventuell utprøving på pasientgrupper eller andre utsatte grupper i senere prosjekt. Det
virtuelle miljøet skal oppleves gjennom den mest omslukende metoden vi benytter idag; VR-briller (Headmounted displays). Arbeidet i prosjektet skal resultere i minst en masteroppgave (Fysioterapivitenskap ved UiB) og flere bacheloroppgaver (Fysioterapi ved HVL), med eventuelle påfølgende publikasjoner i fagtidsskrifter.

Prosjektet har etisk godkjenning fra REK Vest (2018/1786).

Tittel

Treadmill walking in an immersive virtual environment

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bård Erik Bogen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Lars Peder Vatshelle Bovim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Beate Eltarvåg Gjesdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Mona Kristin Aaslund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Silje Mæland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

The impact of motor task and environmental constraints on gait patterns during treadmill walking in a fully immersive virtual environment.

Bovim, Lars Peder Vatshelle; Gjesdal, Beate Eltarvåg; Mæland, Silje; Aaslund, Mona Kristin; Bogen, Bård Erik. 2020, Gait & Posture. PIHV, NORCE, UIB, HVLVitenskapelig artikkel

Idrettsforskning Podcast - Virtual Reality (VR) - helse og prestasjon.

Shaw, Matthew; Solstad, Tom Erik Jorung; Bovim, Lars Peder Vatshelle. 2019, HVLProgramledelse
1 - 2 av 2