Cristin-prosjekt-ID: 631460
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631460
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Tematisk forskningsområde brystkreft

prosjektleder

Kristine Kleivi Sahlberg
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/433

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2010 Slutt: 31. desember 2056

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tematisk forskningsområde brystkreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Biobanken ble opprettet for å samle materiale fra prosjektene 399.06141 1.2006.1607 og 538-07228a1,2007.1125. Disse har siden fått følgende tillegg: S-061611c(S-07278c)2009/4935, 2012/957. I begge disse såkalte residivprotokollene skriver pasientene under på at de godtar lagring i biobank inntil 2056. I 2010 fikk vi godkjent ny pasientinformasjon hvor også de med primærtumor godkjenner lagring til 2056. For biobanken har vi imidllertid bare godkjenning frem til 2020. Vi kar siden også fått godkjenning til å bruke det oppsamlede materiale til å studere biologiske forskjeller mellom brystkreft oppdaget i ved mammografiscreening og de såkalte intervallkrefttilfellene REK no 2013/190.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristine Kleivi Sahlberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Surendra Kumar

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Marit Tinholt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Eldri Undlien Due

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Miriam Ragle Aure

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 31 | Neste | Siste »