Cristin-prosjekt-ID: 631745
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631745
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Tell me more

prosjektleder

John Kjøbli
ved RBUP Øst og Sør

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • RBUP Øst og Sør

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1892

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 30. juni 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tell me more

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet undersøker den kliniske nytten, gjennomførbarheten og mottakelsen av et elektronisk tilbakemeldingssystem i en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

prosjektdeltakere

prosjektleder

John Kjøbli

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved RBUP Øst og Sør

Cilje Sunde Rolfsjord

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nic Waals institutt

Anne-Stine Meltzer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nic Waals institutt

Finn Kristian Rognstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør

Simon-Peter Neumer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør
1 - 5 av 5