Cristin-prosjekt-ID: 637204
Sist endret: 28. januar 2020, 09:26

Cristin-prosjekt-ID: 637204
Sist endret: 28. januar 2020, 09:26
Prosjekt

Preparing Preservice Teachers for Ambisious Mathematics Teaching

prosjektleder

Gry Anette Tuset
ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Matematikk

Emneord

Matematikkdidaktikk • Grunnskolelærerutdanning

Kategorier

Prosjektkategori

  • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
+4741289071
Sted
Gry Anette Tuset

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 1. januar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Preparing Preservice Teachers for Ambisious Mathematics Teaching

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gry Anette Tuset

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Preservice teachers’ geometrical discourses when leading classroom discussions about defining and classifying quadrilaterals.

Tuset, Gry Anette. 2019, European Society for Research in Mathematics Education. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Preservice teachers’ geometrical discourse when leading classroom discussions about defining and classifying quadrilaterals.

Tuset, Gry Anette. 2019, Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11). HVLVitenskapelig foredrag

Learning to fail better - Preservice teachers’ talk about problems of practice using video as an instructional resource.

Tuset, Gry Anette. 2018, LaUDiM-konferansen: Eleven i fokus – matematikk på barnetrinnet. Trondheim 28.-29. november 2018.. HVLVitenskapelig foredrag

A commognitive lens to study pre-service teachers’ teaching in the context of achieving a goal of ambitious mathematics teaching.

Tuset, Gry Anette. 2017, European Society for Research in Mathematics Education. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Qualities in pre-service teachers’ attempt at ambitious mathematics teaching.

Tuset, Gry Anette; Høisæter, Sissel M.. 2017, The Eighth Nordic Conference on Mathematics Education, NORMA 17 . HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »