Cristin-prosjekt-ID: 637469
Registrert av: REK Sist endret: 22. januar 2019, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 637469
Registrert av: REK Sist endret: 22. januar 2019, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Tilbake til arbeidslivet etter hjerneslag: Hva er status i dag?

prosjektleder

Silje Mæland
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1780

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2018 Slutt: 31. juli 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tilbake til arbeidslivet etter hjerneslag: Hva er status i dag?

Populærvitenskapelig sammendrag

Mange hjerneslagsrammede i yrkesaktiv alder opplever det vanskelig å vende tilbake til arbeidslivet til tross for at flere raskt gjenvinner god fysisk funksjon. Tapt arbeidskraft og kostnader med oppfølging genererer store offentlige utgifter. Det å være utenfor arbeidslivet er også forbundet med økende helseproblemer og nedsatt livskvalitet. Mange opplever arbeidsrettet oppfølging som utilstrekkelig og kortvarig. Det er behov for å finne hvordan oppfølgingen fungerer slik det praktiseres i dag sett både fra brukernes og fagpersoners perspektiv. Det er også viktig å finne ut hvordan tjenester, samarbeid på tvers og funksjonsrettet rehabilitering kan forbedres for hjerneslagsrammede som ønsker å komme tilbake til arbeid. Fokusgruppeintervjuer med slagrammede og tjenesteaktører vil gi viktig innsikt i dette. Denne kunnskapen er viktig for på sikt å kunne komme frem til en langtidsoppfølgingsmodell med styrket brukermedvirkning og med forankring i de ordinere arbeids-og helsetjenester,

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Silje Mæland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Anda Kupa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bergen kommune

Håkon Hofstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Mona Kristin Aaslund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Jan Sture Skouen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »