Cristin-prosjekt-ID: 639389
Sist endret: 31. januar 2019, 13:41

Cristin-prosjekt-ID: 639389
Sist endret: 31. januar 2019, 13:41
Prosjekt

Varsling og ytringsklima i beredskapsorganisasjoner

prosjektleder

Åse Storhaug Hole
ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2018 Slutt: 2. januar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Varsling og ytringsklima i beredskapsorganisasjoner

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Åse Storhaug Hole

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet

Per Olav Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Bjørn T. Bakken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Anne Oline Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet
1 - 4 av 4