Cristin-prosjekt-ID: 651277
Registrert av: REK Sist endret: 10. april 2019 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 651277
Registrert av: REK Sist endret: 10. april 2019 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kulturformuleringsintervjuet i Barne- og ungdomspsykiatrien

prosjektleder

Lars Danbolt
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/317

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. januar 2019 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kulturformuleringsintervjuet i Barne- og ungdomspsykiatrien

Populærvitenskapelig sammendrag

Å prioritere personsentrert og kulturell sensitiv tilnærming med vekt på mental helse er et nasjonalt anliggende for å fremme en solid og kostnadseffektiv helsetjeneste. Helsedirektoratet finansierte i 2015 oversettelse av Kulturformuleringsintervjuet (KFI). KFI er innlemmet i DSM-5, og er ment brukt på alle pasienter uavhengig av etnisk bakgrunn. Målsetting med studien er å utforske hvordan KFI kan være et verktøy i utredning og behandling av ungdom 16-18 år som er henvist til barne- og ungdomspsykiatrien for utviklingstraumer, og hvordan KFI kan bidra til å bedre kommunikasjon og personsentrert behandling og omsorg mellom pasienter og klinikere i Bup. Metoden er inspirert av internasjonale feltstudier med testing av KFI, og består av: opplæring av klinikere i bruk av KFI, intervjuer med klinikere og pasienter, og evaluering av KFI som klinisk instrument. Studien vil være et bidrag til pasientorientert og tverrfaglig forskning både nasjonalt og internasjonalt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Danbolt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

Sigrid Helene Kjørven Haug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Valerie deMarinis

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Lars Lien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Roberto Lewis-Fernandez

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved New York State Psychiatric Institute
1 - 5 av 5