Cristin-prosjekt-ID: 653240
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 06:06 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 653240
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 06:06 Sist endret av: REK
Prosjekt

Poliklinisk oppfølging etter fedmekirurgi

prosjektleder

Eli Natvik
ved Helse Førde HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Førde HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/359

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2018 Slutt: 1. august 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Poliklinisk oppfølging etter fedmekirurgi

Populærvitenskapelig sammendrag

Fedmekirurgi gir betre helse og livskvalitet for pasientar flest, men kunnskapen om korleis behandlinga påverkar psykososiale helseaspekt er mangelfull. Integrering av kunnskap om psykisk helse er prioritert, men i liten grad omsett til praksis i fedmebehandling. Målet med forskingsprosjektet er å utforske psykososiale aspekt ved fedmekirurgi og oppfølging på fedmepoliklinikk. Forskingsspørsmålet er: Kva erfaringar har pasientar/fagpersonar med oppfølging på poliklinikk to/fem år etter fedmekirurgi? Forskingsdesignet er kvalitativt, med bruk av djupneintervju og individuelle intervju basert på video-observasjon, såkalla Interpersonal Process Recall (IPR) intervju. Pasientar og fagpersonar sine erfaringar kan gi ny innsikt i poliklinisk oppfølging og auka forståing for psykososial helse etter fedmekirurgi. Studiens resultat kan brukast i utvikling av praksis, slik at pasientar får best mogleg sjanse til å oppnå betre psykisk-, fysisk- og sosial helse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eli Natvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Førde HF

Eli Natvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Førde HF

Kristina Osland Lavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Førde HF
Aktiv cristin-person

Christian Moltu

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Førde HF
Aktiv cristin-person

Magnus Nordvik Strømmen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 5