Cristin-prosjekt-ID: 2038985
Sist endret: 27. april 2022, 12:57

Cristin-prosjekt-ID: 2038985
Sist endret: 27. april 2022, 12:57
Prosjekt

Forskingsgruppe for psykisk helse og rus i Helse Førde og Høgskulen på Vestlandet

prosjektleder

Christian Moltu
ved Psykisk helsevern ved Helse Førde HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Førde HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre psykologiske fag • Helsefag

Emneord

Kvalitet i psykisk helsetjeneste

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 5 Utvikling av behandlinger og terapeutiske intervensjoner
 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. mai 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forskingsgruppe for psykisk helse og rus i Helse Førde og Høgskulen på Vestlandet

Populærvitenskapelig sammendrag

PHR forskar på betringsprosessar, brukarmedverknad i forsking, kliniske tilbakemeldingssystem, brua mellom psykiske og somatiske helsetenester og forskingsbasert innovasjon

Vitenskapelig sammendrag

Forskingsgruppe for psykisk helse og rus er eit samarbeidsprosjekt mellom Helse Førde og Høgskulen på Vestlandet

Metode

Kvalitative metodar

Interpersonal Process Recall

Fenomenologi

Tematisk analyse

Kvantitative metodar

Item Response Theory

Utstyr

Videoassisterte forskingsmetodar

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Christian Moltu

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Psykisk helsevern ved Helse Førde HF

Eli Natvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Førde HF

Andrew McAleavey

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykisk helsevern ved Helse Førde HF

Kari Eldal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Runar Tengel Hovland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Korleis studere og utvikle kliniske møter? Eit eksempel frå fedmepoliklinikk.

Natvik, Eli; Moltu, Christian; Lavik, Kristina O.. 2022, Fysioterapikongressen 2022. HELSEFØRDE, HVLVitenskapelig foredrag

Lost in transition? How frail older people experience at-homeness.

Søvde, Bente Egge; Sandvoll, Anne Marie; Natvik, Eli; Drageset, Jorunn. 2021, Sykepleierkongressen. HVL, UIBPoster

Social recovery in substance use disorder: A metasynthesis of qualitative studies.

Vigdal, Mariann Iren; Moltu, Christian; Bjørnestad, Jone Ravndal; Selseng, Lillian Bruland. 2022, Drug and Alcohol Review. HELSEFØRDE, UIS, HVLVitenskapelig oversiktsartikkel/review

The Norse Feedback in a population of patients undergoing bariatric surgery—Psychometric properties of a digital computer‐adaptive questionnaire assessing mental health.

Hegland, Pål Andre; McAleavey, Andrew; Aasprang, Anny; Moltu, Christian; Kolotkin, Ronette Loganzo; Andersen, John Roger. 2021, Clinical Obesity. WCM, DU, HELSEFØRDE, UIB, HVLVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 193 | Neste | Siste »