Cristin-prosjekt-ID: 661044
Sist endret: 29. september 2021, 08:34

Cristin-prosjekt-ID: 661044
Sist endret: 29. september 2021, 08:34
Prosjekt

Prioritizing principles and dilemmas in home based care for frail elderly people

prosjektleder

Astrid Ouahyb Sundsbø
ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Sosial ulikhet • Hjemmesykepleie • Kommunale helse og omsorgstjenester • Samfunnsvitenskap

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1.5 Ressurser og infrastruktur (underbyggende)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2018 Slutt: 1. juni 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prioritizing principles and dilemmas in home based care for frail elderly people

Tittel

Prioriteringer og prioriteringsdilemmaer i kommunale helse og omsorgstjenester - med hjemmebaserte tjenester innen eldreomsorg (hjemmesykepleien) som eksempel

Metode

"shadowing" / deltakende observasjon og semi-strukturerte dybdeintervjuer med ansatte i kommunale hjemmebaserte tjenester (hjemmesykepleie og praktisk bistand), samt deres nærmeste ledere, i tre utvalgte kommuner spredt rundt i Norge.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Astrid Ouahyb Sundsbø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1