Cristin-prosjekt-ID: 675283
Sist endret: 19. september 2019, 09:32

Cristin-prosjekt-ID: 675283
Sist endret: 19. september 2019, 09:32
Prosjekt

MIDIA (Environmental causes of type 1 diabetes)

prosjektleder

Lars Christian Mørch Stene
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag

Emneord

Type 1 diabetes • Cøliaki • Epidemiologi

HRCS-helsekategori

 • Infeksjon

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2 Årsaksforhold

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juli 2001 Slutt: 31. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MIDIA (Environmental causes of type 1 diabetes)

Populærvitenskapelig sammendrag

The aim of the MIDIA project is to identify environmental causes of type 1 diabetes with a view to prevent the disease.

Summary

Some children with "diabetes risk genes" become sick, whilst others stay healthy. This may be due to diet, infections or other factors. It is probably due to influences early in life, maybe at the foetal stage.

Purpose

The aim of the project is to find the environmental causes of type 1 diabetes with a view to preventing disease.

Method

Recruitment ended in 2007. Participant follow-up will continue until they are 15-years-old, or as long as they wish.

In 2014, a new sub-study about coeliac disease was established to find out if there is a link between diabetes and coeliac disease. 

Around 47,000 children have been genetically tested for the diabetes risk genes throughout Norway (December 2007). Almost 1,000 children have been diagnosed with a high genetic risk for type 1 diabetes (December 2007). Of these, some have chosen to withdraw from MIDIA but have given consent for their existing data to be used in the project. This means that MIDIA has research data from the follow-up of more than 900 children.  

About the participants

In 2011, MIDIA followed over 600 families that had given consent to continued participation. 

The participants send in questionnaires and blood samples as previously arranged. Faecal samples are no longer required since they are over three years of age.  

Recruitment ended in 2007, but research continues 

The Norwegian Institute of Public Health stopped the recruitment of new participants to the project in 2007, following a decision from the Norwegian Directorate of Health (10.12.07). The Directorate concluded that participation in MIDIA does not provide enough health benefits to meet the requirements of biotechnology regulations. 

New sub-study about coeliac disease (2014)

From previous research, we know that those who have a high genetic risk for type 1 diabetes also have an increased risk of coeliac disease. As for type 1 diabetes, we do not know why some of the children with risk genes for coeliac disease become sick while others remain healthy.

The purpose of the coeliac study in MIDIA is to look for possible environmental causes in order to prevent disease. Diet and intestinal bacteria may play a role and new research indicates that infections in early life can contribute to an increased risk of coeliac disease. 

MIDIA data gives us a unique possibility to research these questions. The coeliac study began in summer 2014 and recruitment ended in 2015. 

Tittel

MIDIA (Environmental causes of type 1 diabetes)

Populærvitenskapelig sammendrag

Formål

Hensikten med MIDIA-prosjektet er å finne miljøårsaker til type 1 diabetes for på sikt å kunne forebygge sykdommen.

Metode

Rekrutteringen til prosjektet ble avsluttet 2007. Oppfølgingen av deltakerne fortsetter til de er 15 år gamle, eller lenger om de selv ønsker det.

I 2014 ble et nytt delprosjekt om cøliaki startet for å finne ut om det er en sammenheng mellom diabetes og cøliaki.

Rundt 47 000 barn er blitt gentestet for diabetes risikogenene (desember 2007) over hele Norge. Nær 1 000 barn har fått påvist høy genetisk risiko for type 1 diabetes (desember 2007). Av disse har noen valgt å trekke seg fra MIDIA men har gitt videre tillatelse til at prosjektet kan forske på allerede innsamlede data. Det gjør at MIDIA kan forske på data fra over 900 barn.  

Om deltakerne

Høsten 2011 fulgte MIDIA i overkant av 600 familier som hadde gitt sitt samtykke til fortsatt deltakelse.

Deltakerne sender inn spørreskjemaer og blodprøver som tidligere avtalt. Det er ikke lenger aktuelt å sende inn avføringsprøver da deltakerne er over tre år.

Avsluttet rekutteringen i 2007, men forskningen pågår

Folkehelseinstituttet stanset rekrutteringen av nye deltakere til prosjektet i 2007, etter Sosial- og helsedirektoratets (SHdirs) vedtak 10.12.07. Direktoratet kom frem til at deltakelse i MIDIA ikke gir en tilstrekkelig helsegevinst til å oppfylle kravene i bioteknologiloven. 

Ny delstudie om cøliaki (2014)

Fra tidligere forskning vet vi at de som har høy genetisk risiko for type 1 diabetes også har økt risiko for cøliaki. Som for type 1 diabetes vet vi ikke hvorfor noen av barna med risikogener for cøliaki utvikler sykdommen mens andre holder seg friske.

Hensikten med å starte cøliakistudien i MIDIA er å lete etter mulige miljøårsaker til cøliaki for på sikt å kunne forebygge sykdom. Ernæring og tarmbakterier kan spille en rolle og ny forskning tyder på at infeksjoner i de første leveåra kan bidra til økt risiko for cøliaki.

MIDIA-data gir oss en unik mulighet til å forske på disse spørsmålene. Cøliakistudien startet sommeren 2014 og rekrutteringen til studien avsluttes ved utgangen av 2015.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Christian Mørch Stene

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Trond Rasmussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Turid Irene Bjørnstad Wetlesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Grethe Kjær Hasselblad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Ketil Størdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Enterovirus as trigger of coeliac disease: nested case-control study within prospective birth cohort.

Kahrs, Christian Riddervold; Chuda, Katerina; Tapia, German; Stene, Lars Christian Mørch; Mårild, Karl Staffan; Rasmussen, Trond; Rønningen, Kjersti Skjold; Lundin, Knut Erik Aslaksen; Kramna, Lenka; Cinek, Ondrej mfl.. 2019, BMJ (Clinical Research Edition). DSBU, FHI, UKvP, FNMOTOL, UIO, OUS, ØSTFOLD, SAVitenskapelig artikkel

Virus genotyping by massive parallel amplicon sequencing: adenovirus and enterovirus in the Norwegian MIDIA study .

Cinek, Ondrej; Kramna, Lenka; Mazankova, Karla; Kunteová, Kateřina; Chudá, Kateřina; Claas, Eric C.J.; Stene, Lars Christian Mørch; Tapia, German. 2018, Journal of Medical Virology. FHI, FNMOTOL, UKvP, LUMCVitenskapelig artikkel

Longitudinal plasma metabolic profiles, infant feeding, and islet autoimmunity in the MIDIA study.

Jørgenrud, Benedicte Marie; Stene, Lars Christian; Tapia, German; Bøås, Håkon; Pepaj, Milaim; Berg, Jens Petter; Thorsby, Per Medbøe; Oresic, Matej; Hyötyläinen, Tuulia; Rønningen, Kjersti Skjold. 2017, Pediatric Diabetes. FINLAND, FHI, VTT, UIO, OUS, STENOVitenskapelig artikkel

Genetic determinants of enterovirus infections: Polymorphisms in type 1 diabetes and innate immune genes in the MIDIA study.

Witsø, Elisabet; Cinek, Ondrej; Tapia, German; Brorsson, Caroline A.; Stene, Lars Christian; Gjessing, Håkon K.; Rasmussen, Trond; Bergholdt, Regine; Pociot, Flemming M; Rønningen, Kjersti Skjold. 2015, Viral immunology. HERLEVHOSP, FHI, FNMOTOL, UKvP, KU, OUS, HRI, UIBVitenskapelig artikkel

Saffold Virus, a Human Cardiovirus, and Risk of Persistent Islet Autoantibodies in the Longitudinal Birth Cohort Study MIDIA.

Tapia, German; Bøås, Håkon; De Muinck, Eric; Cinek, Ondrej; Stene, Lars Christian; Torjesen, Peter A; Rasmussen, Trond; Rønningen, Kjersti Skjold. 2015, PLOS ONE. FHI, UKvP, FNMOTOL, UIO, OUSVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »