Cristin-resultat-ID: 1473712
Sist endret: 9. januar 2018, 13:57
Resultat
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
2017

Drama, teater og demokrati : Antologi I : I barnehage, skole, museum og høyere utdanning

Bidragsytere:
 • Aud Berggraf Sæbø
 • Stig Audun Eriksson og
 • Tor-Helge Allern

Utgiver/serie

Utgiver

Fagbokforlaget
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Publiseringsår: 2017
Antall sider: 297
ISBN: 978-82-450-2143-1

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Teatervitenskap og drama
- Fagområde: Humaniora

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Drama, teater og demokrati : Antologi I : I barnehage, skole, museum og høyere utdanning

Bidragsytere

Aud Berggraf Sæbø

 • Tilknyttet:
  Redaksjonskommisjon
  ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger
Aktiv cristin-person

Stig Audun Eriksson

 • Tilknyttet:
  Redaksjonskommisjon
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Tor-Helge Allern

 • Tilknyttet:
  Redaksjonskommisjon
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3

Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler

Å iscenesette det usette og uhørte Teaterkunst og dramapedagogikk- tett på demokratiet.

Rasmussen, Bjørn K.. 2017, Fagbokforlaget. NTNUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Den dramatiske dialogen i et bakhtinsk perspektiv. Dialogorganisert undervisning som demokratisk prosjekt.

Ørvig, Anne. 2017, Fagbokforlaget. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Teater i kulturskolen - en arena for demokratiutdanning?

Eriksen, Anne. 2017, Fagbokforlaget. UITVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Drama, teater og demokrati. Om undervisning i barnehage, skole, museum og høyere utdanning.

Sæbø, Aud Berggraf; Eriksson, Stig Audun; Allern, Tor-Helge. 2017, Fagbokforlaget. NORD, UIS, HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Drama og utvikling av demokratisk kompetanse.

Sæbø, Aud Berggraf. 2017, Fagbokforlaget. UISVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »