Cristin-resultat-ID: 1807360
Sist endret: 14. september 2020, 10:11
Resultat
Rapport
2020

Four Plausible Futures of Food. Navigating the future for sustainable and healthy plant-based protein in Norway: A scenario approach

Bidragsytere:
 • Katja-Maria Prexl og
 • Antje Gonera

Utgiver/serie

Utgiver

Nofima AS

Serie

Nofima rapportserie
ISSN 1890-579X

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Hefte: 12/2020
Antall sider: 47
ISBN: 978-82-8296-628-3
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Four Plausible Futures of Food. Navigating the future for sustainable and healthy plant-based protein in Norway: A scenario approach

Sammendrag

FoodProFuture (FPF) is a research project aiming for innovative, healthy, and sustainable exploitation of plant-based proteins in future foods in Norway and serves as a catalyst and initiator for the industrial uptake of knowledge, model products, technologies, and sustainability approaches. The development of different plausible future scenarios challenges existing biases and assumptions about what is possible and engages cu-riosity and imagination. The four FPF scenarios describe various possible development directions for the food system until 2040 illustrating the following four possible scenario questions: ”What if we ran out of food?”; “ What if we made climate positive food?”; “What if we let technology fix our food?” and “What if we became food role models?”. The scenario approach is an opportunity not only to prepare for change, reduce uncertain-ty, and jointly develop specific innovation ideas and concepts, but also to accelerate the shift towards more sustainable and profitable plant-based foods produced in Norway. We provide a tool that enables food system stakeholders to show and discuss alternative futures. We recommend using the scenarios to assess and renew the validity, robustness, and future-readiness of current strategies towards a more sustainable food system in Norway and to uncover new ideas for innovation.

Tittel

Fremtiden for bærekraftig og sunt plantebasert protein i Norge: En scenariotilnærming

Sammendrag

FoodProFuture (FPF) er et forskningsprosjekt med mål om å øke innovativ, sunn og bærekraftig utnyttelse av plantebaserte proteiner i fremtidige matvarer i Norge og fungerer som en katalysator og initiativtaker for industriell utnyttelse av kunnskap, modellprodukter, teknologier og bærekraftighetsmetoder. Gjennom å ut¬vikle forskjellige fremtidsscenarier utfordrer vi eksisterende tankemønstre og antagelser om hva som er mulig samt øker nysgjerrighet og kreativitet. De fire FPF-scenariene beskriver ulike mulige utviklingsretninger for matsystemet frem til 2040 og illustrerer følgende fire mulige scenariospørsmål: “Hva om vi gikk tom for mat?”; “Hva hvis vi lagde klimapositiv mat?”; “Hva hvis vi lar teknologien fikse maten?” og “Hva om vi ble mat rolle-modeller?”. Scenarialtilnærmingen er en mulighet ikke bare å forberede seg på endring, redusere usikkerhet og sammen utvikle innovasjonsideer og konsepter, men også for å akselerere skiftet mot mer bærekraftige og lønnsomme plantebaserte matvarer produsert i Norge. Vi tilbyr et verktøy som gjør det mulig for aktører i matsystemet å vise og diskutere alternative fremtider. Vi anbefaler å bruke scenariene for å vurdere of fornye validitet, robusthet og fremtidsrettethet av eksiterende strategier mot et mer bærekraftig matsystem i Norge og for å avdekke nye ideer for innovasjon.

Bidragsytere

Katja-Maria Prexl

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sensorikk, forbruker og innovasjon ved NOFIMA

Antje Gonera

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sensorikk, forbruker og innovasjon ved NOFIMA
1 - 2 av 2