Cristin-resultat-ID: 1861568
Sist endret: 18. desember 2020, 12:51
Resultat
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
2018

Feltrapport fra JOVA-programmet for Skas-Heigre 2016

Bidragsytere:
 • Marit Hauken og
 • Åge Molversmyr

Bok

Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2016
ISBN:
 • 978-82-17-02155-1

Utgiver

NIBIO

Serie

NIBIO Rapport
ISSN 2464-1162

Om resultatet

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publiseringsår: 2018
Volum: 4
Hefte: 101
Antall sider: 4
ISBN:
 • 978-82-17-02155-1
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Kjemi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Feltrapport fra JOVA-programmet for Skas-Heigre 2016

Sammendrag

I 2016/2017 kom det nær normalt med nedbør (men mindre enn gjennom-snittet for foregående 20-års periode), mens middeltemperaturen var høyere enn normalen og avrenningen ble betydelig lavere enn gjennomsnittet. Totalt for perioden var nedbørmengden 1155 mm, mens avrenningen var 504 mm. Dette gir et nedbøroverskudd på 651 mm. I nedbørfeltet består hoveddelen av det høstede arealet av eng (74 %). Antallet gjødseldyrenheter har vært relativt stabilt de siste årene.

Bidragsytere

Marit Hauken

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Divisjon for miljø og naturressurser ved Norsk institutt for bioøkonomi

Åge Molversmyr

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 2 av 2

Resultatet er en del av Resultatet er en del av

1 - 1 av 1