Cristin-resultat-ID: 1912235
Sist endret: 15. september 2022, 11:08
Resultat
Rapport
2021

Habitatkartlegging i Stordalselva høsten 2020

Bidragsytere:
 • Marius Kambestad
 • Christoph Postler
 • Peter Flödl og
 • Sebastian Franz Stranzl

Utgiver/serie

Utgiver

NORCE Miljø, NORCE Norwegian Research Centre AS

Serie

LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske
ISSN 2535-6623

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Hefte: 416
Antall sider: 40

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Biologi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Habitatkartlegging i Stordalselva høsten 2020

Sammendrag

Denne rapporten sammenstiller resultater av habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Stordalselva i Fjord kommune høsten 2020. Kartleggingen viser at mangel på gytehabitat er den viktigste habitatflaskehalsen, og at kanalisering og avstenging av sideløp har redusert anadromt areal og forringet habitatforholdene betydelig. Det anbefales restaureringstiltak i form av gjenåpning av en rekke sideløp, som vil øke tilgjengelig gyteareal og oppvekstareal for laks og sjøørret. I tillegg vil sideløp øke avløpstverrsnittet, slik at skuring og massetransport i hovedløpet reduseres ved flom og isgang.

Bidragsytere

Marius Kambestad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Christoph Postler

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Peter Flödl

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Universität für Bodenkultur Wien

Sebastian Franz Stranzl

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 4 av 4