Cristin-resultat-ID: 1949724
Sist endret: 29. oktober 2021, 15:06
Resultat
Populærvitenskapelig foredrag
2021

Lokal kunnskap om natur og kultur er viktig i kulturmiljøpolitikken – hvordan ivareta lokale verdier for fremtiden? (del 1)

Bidragsytere:
  • Véronique Karine Simon Nielsen

Presentasjon

Navn på arrangementet: Kulturkvelder
Sted: Online workshop
Dato fra: 28. januar 2021
Dato til: 28. januar 2021

Arrangør:

Arrangørnavn: Véronique Simon Nielsen, NIKU

Om resultatet

Populærvitenskapelig foredrag
Publiseringsår: 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lokal kunnskap om natur og kultur er viktig i kulturmiljøpolitikken – hvordan ivareta lokale verdier for fremtiden? (del 1)

Sammendrag

Kunnskapsutveksling med lokalbefolkningen: Jønndalen og Tøddøldalen er inngangen til nasjonalparken og har mange natur- og kulturverdier, noen av dem er skjulte skatter. Hvordan kan vi bevare miljø og kulturarv samtidig som bygdemiljøet videreutvikles? Forskere trenger kunnskap og innspill fra lokalbefolkningen. Vi har vært i kontakt med mange med ulike yrker og interesser, og med personer med tilknytning og kjennskap til området. Gjennom samtalene og feltarbeid kom det tydelig fram hvordan natur- og landskapsvern er tett sammenvevd med kulturarv og bygdas historie og verdier. Forskerne ønsker nå å dele det de har kommet frem til og kvalitetssjekke at bildet de har trukket er sant.

Bidragsytere

Veronique Karine Simon

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Véronique Karine Simon Nielsen
  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for kulturarv og samfunn ved Norsk institutt for kulturminneforskning
1 - 1 av 1