Cristin - Søk etter prosjekter, personer og resultater.

Velg filtre for å bedre treffet:

Søkeresultater

1 - 10 av 3 095 | Neste | Siste »

Skanner bergkunst.

Jan Erik, Moe; Lindgaard, Eva; Knut, Paasche. 2009, NIKU, NTNUIntervju

Mynt fra Sverres tid.

Meyer, Regin; Risvaag, Jon Anders. 2003, NIKU, NTNUIntervju

Bynært friluftsliv – kulturminner som motivasjonsfaktor for nærmiljøaktivitet?

Berg, Sveinung Krokann; Omland, Atle. 2008, Tidsskriftet UTMARK. NIKU, UIOVitenskapelig artikkel

Nye dendrokronologiske dateringer.

Stornes, Jan M.; Thun, Terje. 2008, Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. NIKU, NTNUVitenskapelig artikkel

Etnisk atlas. Kulturell diaspora i byrom.

Anker, Matilde; Sæterdal, Anne; Swensen, Grete. 2005, NIKURapport

Correspondence analysis: an alternative to principal components.

Bølviken, Erik; Helskog, Ericka; Helskog, Knut A; Holm-Olsen, Inger Marie; Solheim, Leiv; Bertelsen, Reidar. 1982, World archaeology. NIKU, UIT, UIOVitenskapelig artikkel

Magisk bergkunstformidling.

Morten, Stene; Lindgaard, Eva; Stuedal, Helle Vangen; Paasche, Knut. 2009, NIKU, NORD, NTNUProgramdeltagelse

A conservation plan for 1158 paintings by Edvard Munch.

Stein, Mille; Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Grimstad, Inger. 2006, Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung (ZKK). NIKU, UIOVitenskapelig artikkel

Viking. Norsk arkeologisk årbok.

Mikkelsen, Egil; Molaug, Petter B.. 1999, NIKU, UIORapport

Sustainable Historic Towns (Interreg IIIb-prosjekt) Stedsanalyse Mosjøen.

Nilsen, Dag; Swensen, Grete. 2004, NIKU, NTNURapport
1 - 10 av 3 095 | Neste | Siste »