Cristin - Søk etter prosjekter, personer og resultater.

Velg filtre for å bedre treffet:

Søkeresultater

1 - 10 av 3 022 | Neste | Siste »

Skanner bergkunst.

Jan Erik, Moe; Lindgaard, Eva; Knut, Paasche. 2009, NIKU, NTNUIntervju

Mynt fra Sverres tid.

Meyer, Regin; Risvaag, Jon Anders. 2003, NIKU, NTNUIntervju

Bynært friluftsliv – kulturminner som motivasjonsfaktor for nærmiljøaktivitet?

Berg, Sveinung Krokann; Omland, Atle. 2008, Tidsskriftet UTMARK. NIKU, UIOVitenskapelig artikkel

Nye dendrokronologiske dateringer.

Stornes, Jan M.; Thun, Terje. 2008, Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. NIKU, NTNUVitenskapelig artikkel

Kulturminner og kulturmiljø i Gråfjell, Regionfelt Østlandet, Åmot kommune i Hedemark.

Risbøl, Ole; Vaage, Jarle; Ramstad, Morten; Narmo, Lars Erik; Høgseth, Harald; Bjune, Anne. 2000, UIT, NIKURapport

Småkraftverk i Grøna, Tydal kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner.

Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars; Skjerping, Nina; Prestø, Tommy. 2005, NIKU, NTNU, NINARapport

Godt fungerende bevaringsområder.

Nyseth, Torill; Sognnæs, Johanne. 2009, UIT, NIKURapport

Etnisk atlas. Kulturell diaspora i byrom.

Anker, Matilde; Sæterdal, Anne; Swensen, Grete. 2005, NIKURapport

Kulturminner og verdiskaping i Norden. Nordisk workshop, Oslo 2.-3. mai 2007.

Omland, Atle; Skar, Birgitte; Fageraas, Knut. 2007, NIKURapport

Correspondence analysis: an alternative to principal components.

Bølviken, Erik; Helskog, Ericka; Helskog, Knut A; Holm-Olsen, Inger Marie; Solheim, Leiv; Bertelsen, Reidar. 1982, World archaeology. NIKU, UIT, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 10 av 3 022 | Neste | Siste »