Cristin - Søk etter prosjekter, personer og resultater.

Velg filtre for å bedre treffet:

Søkeresultater

1 - 10 av 3 393 | Neste | Siste »

Mynt fra Sverres tid.

Meyer, Regin; Risvaag, Jon Anders. 2003, NIKU, NTNUIntervju

Skanner bergkunst.

Jan Erik, Moe; Lindgaard, Eva; Knut, Paasche. 2009, NIKU, NTNUIntervju

Magisk bergkunstformidling.

Morten, Stene; Lindgaard, Eva; Stuedal, Helle Vangen; Paasche, Knut. 2009, NIKU, NORD, NTNUProgramdeltagelse

Braovac, Susan, Tone Olstad, How to Move a Viking Ship: two conservators’ perspectives on the process leading to a decision.

Braovac, Susan; Olstad, Tone Marie. 2007, 10th ICOM Group on Wet Organic Archaeological Materials Conference, Amsterdam, 2007. NIKU, UIOVitenskapelig foredrag

Etnisk atlas. Kulturell diaspora i byrom.

Anker, Matilde; Sæterdal, Anne; Swensen, Grete. 2005, NIKURapport

Sustainable Historic Towns (Interreg IIIb-prosjekt) Stedsanalyse Mosjøen.

Nilsen, Dag; Swensen, Grete. 2004, NIKU, NTNURapport

Viking. Norsk arkeologisk årbok.

Mikkelsen, Egil; Molaug, Petter B.. 1999, NIKU, UIORapport

Småkraftverk i Grøna, Tydal kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner.

Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars; Skjerping, Nina; Prestø, Tommy. 2005, NIKU, NTNU, NINARapport

Kulturminner og verdiskaping i Norden. Nordisk workshop, Oslo 2.-3. mai 2007.

Omland, Atle; Skar, Birgitte; Fageraas, Knut. 2007, NIKURapport

A conservation plan for 1158 paintings by Edvard Munch.

Stein, Mille; Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Grimstad, Inger. 2006, Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung (ZKK). NIKU, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 10 av 3 393 | Neste | Siste »