Cristin-person-ID: 10472
Person

Frode Veggeland

  • Stilling:
    Forsker
    ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi
  • Stilling:
    Professor
    ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo

Kontaktinformasjon

Sted
Universitetet i Oslo Institutt for helse og samfunn Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Resultater Resultater

Verdsetting av reguleringen av norsk plantehelse fra et miljømessig, økonomisk og sosialt perspektiv: Regulering og overvåking av import, plantevernmidler og mykotoksiner.

Milford, Anna Birgitte; Børve, Jorunn; Hatteland, Bjørn Arild; Stenrød, Marianne; Veggeland, Frode; Veidal, Asbjørn; Brodal, Guro. 2021, NIBIORapport

ANIWEL-STATUS PR. NOVEMBER 2020 + PLAN FRAM TIL PROSJEKTSLUTT.

Veggeland, Frode. 2020, Interregionalt forum - dyrevelferd - Mattilsynet. NIBIO, UIOFaglig foredrag

Global health governance – «global helsestyring» – .

Veggeland, Frode. 2020, Folkehelsevitenskap - masterprogram. NIBIO, UIOVitenskapelig foredrag

Krisehåndtering under smitteutbrudd: utfordring for styring og koordinering .

Veggeland, Frode. 2020, Bachelor i beredskap og krisehåndtering. NIBIO, UIOVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 174 | Neste | Siste »