Cristin-person-ID: 16603
Person

Kari Stefansen

  • Stilling:
    Forsker
    ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Kontaktinformasjon

Resultater

Understanding the increase in parents’ involvement in organized youth sports.

Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Strandbu, Åse. 2018, Sport, Education and Society. OSLOMET, NIHVitenskapelig artikkel

On the move: Transnational family practices among Polish parents working and caring for children in Norway.

Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari. 2018, Peter Lang Publishing Group. NKVTS, OSLOMET, PSRVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Seksuell vold. En samfunnsvitenskapelig innføring.

Skilbrei, May-Len; Stefansen, Kari. 2018, Cappelen Damm Akademisk. OSLOMET, UIOLærebok

Den norske barnehusmodellen i et komparativt perspektiv.

Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv. 2018, Seminar om barnehusmodellen. OSLOMETFaglig foredrag

Arbeid/familie-tilpasninger blant polske og norske familier i Norge.

Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari. 2018, Norsk sosiologforenings vinterseminar. NKVTS, OSLOMET, PSRVitenskapelig foredrag