Cristin-person-ID: 23594
Person

May Arna Risberg

  • Stilling:
    Forsker 1
    ved Ortopedisk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF
  • Stilling:
    Forsker 1
    ved Ortopedisk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF

Kontaktinformasjon

Resultater

Impairment-based rehabilitation following hip arthroscopy: Postoperative protocol for the HIP arthroscopy international randomized controlled trial.

Heerey, Josh; Risberg, May Arna; Magnus, Janicke; Moksnes, Håvard; Ødegaard, Thomas T.; Crossley, Kay; Kemp, Joanne L.. 2018, Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy. OSTRC, OUS, NIH, LTUVitenskapelig artikkel

Langtidsoppfølging av barn med korsbåndsskade før 13 års alder.

Ekås, Guri Ranum; Moksnes, Håvard; Grindem, Hege; Risberg, May Arna; Engebretsen, Lars. 2018, UIO, NIH, OUSVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Seks-meter hinke-test på tid er prognostisk for to-års resultater hos pasioenter med degenerative meniskrupturer.

Kise, Nina Jullum; Roos, Ewa M.; Stensrud, Silje; Engebretsen, Lars; Risberg, May Arna. 2018, UIO, NIH, OUS, MHHVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Pakkeforløp for pasienter med muskel- og skjelettplager?

Risberg, May Arna; Holm, Inger; Engebretsen, Lars; Nordsletten, Lars. 2018, Tidsskrift for Den norske legeforening. OUSLeserinnlegg

Knepatologi hos unge voksne etter fremre korsbåndsskade før 13 års alder.

Ekås, Guri Ranum; Moksnes, Håvard; Grindem, Hege; Larmo, Arne; Mjelde, Marit; Risberg, May Arna; Engebretsen, Lars. 2018, UIO, NIH, OUSVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel