Cristin-person-ID: 24134
Person

Margreth Grotle

  • Stilling:
    Forsker
    ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus
  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon

Resultater

ACUBACK-studien: Akupunktur for akutte korsryggsmerter – en randomisert, kontrollert multisenterstudie i allmennpraksis. .

Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Klovning, Atle; Grotle, Margreth; Fetveit, Arne. 2018, NFF Smerteseminar. OSLOMET, UIOFaglig foredrag

ACUBACK-studien: Akupunktur for akutte korsryggsmerter – en randomisert, kontrollert multisenterstudie i allmennpraksis. .

Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Klovning, Atle; Fetveit, Arne. 2018, Forskningsdagen, Primærmedisinsk Uke 2018. OSLOMET, UIOVitenskapelig foredrag

BACE-N: Preliminære baselinedata for eldre pasienter som oppsøker primærhelsetjenesten med ny episode av ryggsmerter .

Killingmo, Rikke Munk; Storheim, Kjersti; Strand, Liv Inger; Maher, Chris; Koes, Bart W.; Bergland, Astrid; Vigdal, Ørjan Nesse; Grotle, Margreth. 2018, Idrettsmedisinsk høstkongress 2018. OSLOMET, UIBVitenskapelig foredrag

BACE-N: Preliminære baselinedata for eldre pasienter som oppsøker primærhelsetjenesten med ny episode av ryggsmerter.

Killingmo, Rikke Munk; Storheim, Kjersti; Strand, Liv Inger; Maher, Chris G.; Koes, Bart W.; Bergland, Astrid; Vigdal, Ørjan Nesse; Grotle, Margreth. 2018, Fysioterapikongressen 2018. OSLOMET, UIO, UIBVitenskapelig foredrag

The Norwegian version of the iMTA Productivity Cost Questionnaire.

Killingmo, Rikke Munk; Storheim, Kjersti; Grotle, Margreth. 2018, 7. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse 2018. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Utmerkelser