Cristin-person-ID: 325917
Person

Aktiv cristin-person Daniel Bødtker-Lund

  • Stilling:
    Universitetslektor
    ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Næringsmiddelteknologi • Ernæring • Fagdidaktikk

Emneord

Restaurant- og matfag • Produktutvikling • Entreprenørskap • Kosthold • Mat og helse • Yrkesfaglærerutdanning • Sensorikk • Yrkesfag • Matteknologi • Yrkesdifferensiering

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 71 22
Sted
Kunnskapsveien 55, 2007 Kjeller

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Internationalisation. Vocational teacher education: Culinary Arts - Restaurant and food processing.

Schön, Eldbjørg Marie; Bødtker-Lund, Daniel. 2019, Internationalisation of the Home Curriculum. OSLOMETFaglig foredrag

Teachers Cooperation .

Schön, Eldbjørg Marie; Bødtker-Lund, Daniel. 2017, Teacher cooperatin. OSLOMETFaglig foredrag

Endringsbehov i norsk yrkesopplæring? - Elevers, lærlingers og yrkesfaglærere erfaringer med yrkesopplæring i Vg1.

Bødtker-Lund, Daniel; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger. 2017, Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. OSLOMET, NTNUVitenskapelig artikkel

Who decides the future changes in the Norwegian Vocational education?

Haaland, Grete; Bødtker-Lund, Daniel; Vagle, Inger; Hansen, Kari Henriette. 2017, ATEE 2017 Annual Conference. OSLOMET, NTNUVitenskapelig foredrag

Halvparten av yrkesfagelever savner mer nyttig opplæring.

Balci, Sonja; Haaland, Grete; Bødtker-Lund, Daniel; Hansen, Kari Henriette; Vagle, Inger. 2017, OSLOMET, NTNUIntervju
1 - 5 av 28 | Neste | Siste »