Cristin-person-ID: 331068
Person

Tor Arne Folkestad

  • Stilling:
    Universitetslektor
    ved Institutt for elkraftteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Resultater Resultater

Impact of distributed capacitors on voltage profile and power losses in real low voltage distribution networks.

Ibrahimi, Njomza; Gebremedhin, Alemayehu; Folkestad, Tor Arne; Norheim, Ian. 2018, IEEE conference proceedings. NTNUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Impact of distributed capacitors on voltage profile and power losses in real low voltage distribution networks.

Ibrahimi, Njomza; Gebremedhin, Alemayehu; Folkestad, Tor Arne; Norheim, Ian. 2018, 2018 IEEE 12th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG 2018). NTNUVitenskapelig foredrag

Læringsteknologi og endring av undervisningspraksis gjennom situert læring i et praksisfellesskap.

Tvenge, Nina; Fykse, Terje; Pollen, Bjarte; Kampen, Anne-Lena; Mathiesen, Mathias Christian; Leiknes, Halgeir; Arntzen, Even; Folkestad, Tor Arne; Norheim, Ian; Sande, Joar. 2017, MNT-konferansen 2017. FHS, HIØ, NTNU, HVLVitenskapelig foredrag

Fra monolog til dialog utvikling og utprøving av en nettforelesning med dialog.

Folkestad, Tor Arne; Haug, Hanne Elise; Kristiansen, Hans Wiggo; Stadheim, Astrid. 2008, NTNURapport
1 - 4 av 4