Cristin-person-ID: 332127
Person

Kjersti Lundetræ

  • Stilling:
    Instituttleder
    ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Læring for livet - Har vi egentlig et "gutteproblem"?

Wagner, Åse Kari H.; Lundetræ, Kjersti; ten Braak, Dieuwer; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek. 2021, UISProgramdeltagelse

Læring for livet.

Lundetræ, Kjersti; Tharaldsen, Kjersti Balle; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek. 2020, UISProgramdeltagelse

Les for meg også!

Stangeland, Elisabeth Brekke; Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kirsti Lie. 2018, Innspillskonferanse, Stoltenbergutvalget. UISVitenskapelig foredrag

Kan ulik praktisering av reglene for skolestart bidra til å forklare kjønnsforskjellene i PIRLS-resultatene i Danmark og Norge?

Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti; Mejding, Jan. 2020, Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. AU, UISVitenskapelig artikkel

Gender Differences in Early Literacy: Boys’ Response to Formal Instruction.

McTigue, Erin ; Schwippert, Knut; Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith. 2020, Journal of Educational Psychology. UH, UISVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 171 | Neste | Siste »