Cristin-person-ID: 336618
Person

Tina Hansen

  • Stilling:
    1009 universitetslektor
    ved Barnevern i Harstad ved UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon

Telefon
+4777058355

Resultater Resultater

Hurtigsporordningen, sett fra programrådgivernes ståsted.

Hansen, Tina; Fedreheim, Gunn Elin. 2020, Arbeidsinkludering av flyktninger - en podkastserie. UITFaglig foredrag

Familiens betydning for ungdoms religiøse identitetsutvikling Ungdom med muslimsk bakgrunn i fosterhjem.

Hansen, Tina; Flaskerud, Ingvild. 2020, Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU). UIT, UIOVitenskapelig artikkel

Symbolpolitikk spenner bein for økt sysselsetting av flere flyktninger.

Fedreheim, Gunn Elin; Hansen, Tina. 2020, Nordlys. UITKronikk

Hvilke barrierer, fordeler og ulemper for arbeidsinkludering innebærer de eksisterende samhandlingsmodeller mellom NAV og kommune.

Aure, Marit; Hansen, Tina; Pettersen, Ida Martine. 2019, ALINs Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV) tekstverksted. UITVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 5