Cristin-prosjekt-ID: 569905
Sist endret: 21. desember 2017, 09:24

Cristin-prosjekt-ID: 569905
Sist endret: 21. desember 2017, 09:24
Prosjekt

Å inkludere flyktninger i ordinært arbeidsliv. En evaluering av samhandlingen mellom stat-kommune og av "Hurtigspor" for flyktninger.

prosjektleder

Gunn Elin Fedreheim
ved Vernepleierutdanning ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling vernepleie ved UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Emneord

Flyktninger • Arbeidsinkludering

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2017 Slutt: 31. mai 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Å inkludere flyktninger i ordinært arbeidsliv. En evaluering av samhandlingen mellom stat-kommune og av "Hurtigspor" for flyktninger.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunn Elin Fedreheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Vernepleierutdanning ved UiT Norges arktiske universitet

Ida Martine Pettersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet

Kai Morten Kolberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vernepleierutdanning ved UiT Norges arktiske universitet

Hanne-Trine Engdal Normann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vernepleierutdanning ved UiT Norges arktiske universitet

Tina Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Barnevern campus Harstad ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »