Cristin-person-ID: 388505
Person

Turid Hellevik

  • Stilling:
    Forskerleder
    ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Onkologi • Medisinsk teknologi • Medisinsk molekylærbiologi

Emneord

Stråleterapi • Tumorimmunologi • Tumor mikromiljø • Immunterapi • Translasjonell kreftforskning • Stråleonkologi • Preklinisk stråleterapi

Kontaktinformasjon

Telefon
+4777626187
Sted
Seksjon for Stråleterapi, Kreftavdelingen, Sykehusvegen 38, 9038 Tromsø

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Cancer-Associated Fibroblasts in radiotherapy: bystanders or protagonists? .

Martinez, Inigo Zubiavrre; Hellevik, Turid; Berzaghi, Rodrigo; Lode, Kristin; Yang, Nannan. 2022, ESTRO2022. UIT, UNNVitenskapelig foredrag

Cancer-associated fibroblasts in radiotherapy: Bystanders or protagonists?

Martinez, Inigo Zubiavrre; Berzaghi, Rodrigo; Lode, Kristin; Hellevik, Turid. 2022, ESTRO-2022. UIT, UNNVitenskapelig foredrag

Exploring the immunoregulatory potential of radiotherapy by non-invasive PET imaging.

Martinez, Inigo Zubiavrre; Hellevik, Turid; Islam, Md Ashraful; Berzaghi, Rodrigo; Herranz Carnero, Michel; Lode, Kristin. 2022, National 180oN CONFERENCE 2021. UIT, UNNVitenskapelig foredrag

Establishment of PET-tracer 18F-AlF-FAPI-74 in two animal tumor models.

Herranz Carnero, Michel; Lode, Kristin; Guttormsen, Yngve; Hellevik, Turid; Martinez, Inigo Zubiavrre. 2022, National 180oN CONFERENCE 2022. UIT, UNNVitenskapelig foredrag

Innovative molecular imaging technique for Granzyme-B characterization as an emerging biomarker for radio-immunotherapy combinations.

Herranz Carnero, Michel; Moldes-Anaya, Angel; Haug, Bengt Erik; Hellevik, Turid; Martinez, Inigo Zubiavrre. 2022, National 180oN CONFERENCE 2022. UIT, UNN, UIBVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 91 | Neste | Siste »