Cristin-prosjekt-ID: 561748
Sist endret: 6. november 2017 13:55

Cristin-prosjekt-ID: 561748
Sist endret: 6. november 2017 13:55
Prosjekt

Fibroblaster fra lungesvulster og behandlingsrespons etter stråleterapi

prosjektleder

Turid Hellevik
ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for klinisk medisin ved UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinsk biokjemi

Emneord

Stråleterapi

HRCS-helsekategori

 • Kreft

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1 Underbyggende Forskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 6. november 2017 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fibroblaster fra lungesvulster og behandlingsrespons etter stråleterapi

prosjektdeltakere

prosjektleder

Turid Hellevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Inigo Zubiavrre Martinez

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forskning IKM ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Ionizing radiation abrogates pro-tumorigenic effects from cancer-associated fibroblasts in xenografts.

Hellevik, Turid; Grinde, Maria Tunset; Vik, Jørg; Camilio, Ketil Andre; Martinez, Inigo Zubiavrre. 2017, Cancer Research. UIT, UNN, NTNUSammendrag/abstract

Ionizing radiation abrogates the pro-tumorigenic capacity of cancer-Associated fibroblasts co-implanted in xenografts.

Grinde, Maria Tunset; Vik, Jørg; Camilio, Ketil Andre; Martinez, Inigo Zubiavrre; Hellevik, Turid. 2017, Scientific Reports. UIT, UNN, LYTIXVitenskapelig artikkel

In vivo models to study the role of tumor stroma in radiotherapy outcomes.

Hellevik, Turid; Grinde, Maria Tunset; Vik, Jørg; Camilio, Ketil Andre; Martinez, Inigo Zubiavrre. 2016, Third International Symposium on precision Image-guided Small Animal Radiotherapy Research. UIT, UNNVitenskapelig foredrag
1 - 3 av 3