Cristin-person-ID: 388507
Person

Siri Bjørvig

  • Stilling:
    Forsker
    ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Resultater Resultater

Kunnskapsoppsummering: Velferdsteknologi.

Knarvik, Undine; Rotvold, Gunn-Hilde; Bjørvig, Siri; Bakkevoll, Per Atle. 2017, UNNRapport

Being there for them – a telepresence device to support remote social and clinical care to elderly persons.

Serrano, Artur; Rump, Stephen V.; Bjørvig, Siri. 2011, UIT, UNNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

An economic analysis of screening for diabetic retinopathy.

Bjørvig, Siri; Johansen, Monika Alise; Fossen, Kristian. 2002, Journal of Telemedicine and Telecare. UIT, UNNVitenskapelig artikkel

eHelse fornyer helsearbeidet.

Bjørvig, Siri; Årsand, Eirik; Østengen, Geir. 2010, HMT - Helsetjenesten Medisinsk Teknikk : helse, medisin, teknikk. UIT, UNNPopulærvitenskapelig artikkel
1 - 4 av 4