Cristin-person-ID: 399929
Person

Aktiv cristin-person Fredrik Mørk Røkenes

 • Stilling:
  Førsteamanuensis
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen
 • Stilling:
  Førsteamanuensis
  ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Emneord

Designbasert forskning • Digitale skiller • IKT-støttet språklæring • Kvalitativ forskningsmetode • Digitale medier • Digital historiefortelling • Digitale verktøy • IKT og språklæring • Kvalitativ dataanalyse • IKT og læring • Engelsk didaktikk • IKT i undervisning • Systematisk gjennomgang og metaanalyse • IKT forskning • Kvantitative forskningsmetoder • Engelsk fagdidaktikk • Scoping review • Grunnleggende ferdigheter i engelsk • Mixed method • Data-støttet språklæring • Digital dannelse • Digital/ICT Literacy • Systematiske oversikter

Region

 • Norden
 • Nord-Amerika
 • Europa

Land

 • Norge
 • Belgia
 • Australia
 • USA

Kontaktinformasjon

Sted
Institutt for lærerutdanning Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Sted
Universitetet i Bergen, University of Sydney, University of Ghent, University of California Berkeley

Forskningsetisk erklæring

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Fredrik Mørk Røkenes

Sammendrag

I work as an associate professor in English didactics at the Department for Teacher Education (ILU) at NTNU, and I do research on student teachers' professional digital competence development (PDC) in teacher education. I am also an associate professor II at the Western Norway Graduate School of Educational Research (WNGER II) at the University of Bergen. In addition, I am the course coordinator and instructor of the Master's course DID3304 Computer-assisted language learning which is arranged for Master's students in English and foreign language didactics, and which I co-teach with Han Han. Further, I am the course coordinator and instructor of the Master's course MGLU5205 Methodology and English Didactics which I co-teach with Delilah Bermudez Brataas. I also teach a PhD course in literature reviews with Rune Krumsvik at the University of Bergen (read more here: https://www.uib.no/fs/wnger-ii/147116/literature-review-phd-level). I am the leader of the research group New Technologies and Educational Design - NTED, together with Mari-Ann Letnes. I am always looking to collaborate with PhD students, MA students and fellow researchers on projects related to digital technologies in education.

Tittel

Fredrik Mørk Røkenes

Sammendrag

Jeg jobber som førsteamanuensis i engelsk fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning (ILU) ved NTNU, og jeg forsker på lærerstudenters digitale kompetanseutvikling i lærerutdanningen. Samtidig er jeg førsteamanuensis II ved Vestlandets forskerskole for pedagogikk- og utdanningsforskning (WNGER II) ved UiB. Jeg er emneansvarlig og faglærer i emnet DID3304 Data-støttet språklæring som jeg underviser sammen med Han Han. Jeg er emneansvarlig og faglærer i emnet MGLU5206 Methodology and English Didactics som jeg underviser sammen med Delilah Bermudez Brataas. Jeg underviser også et doktorgradsemne i skriving av litteraturreview sammen med Rune Krumsvik ved UiB (se nettressursen: https://www.uib.no/fs/wnger-ii/147116/literature-review-phd-level). Jeg er også leder av forskergruppen New Technologies and Educational Design Research Group - NTED, sammen med Mari-Ann Letnes. Jeg er alltid interessert i å samarbeide med PhD studenter, MA studenter, og andre forskere om prosjekter som omhandler bruk av digital teknologi i utdanningen, språklæring og profesjonell utvikling.

Resultater Resultater

The impact of the Nordic model in international organizations. A scoping review.

Berg, Tone Elisabeth; Børve, Hege Eggen; Røkenes, Fredrik Mørk. 2022, 30th Nordic Sociological Association Conference: Myths and Realities of the Nordic Welfare State. NORD, NTNUVitenskapelig foredrag

Promoting psychosocial environments in Norwegian primary schools: a scoping review protocol exploring the roles and responsibilities of school social workers.

Singstad, Marianne Tevik; Røkenes, Fredrik Mørk; Ekornes, Stine M.. 2022, BMJ Open. NTNUVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Digital teknologi i skolesammenheng.

Letnes, Mari-Ann; Røkenes, Fredrik Mørk. 2022, Universitetsforlaget. NTNUInnledning

Digital teknologi for læring og undervisning i skolen.

Letnes, Mari-Ann; Røkenes, Fredrik Mørk. 2022, Universitetsforlaget. NTNUVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Remote teaching in teacher education during the Covid-19 pandemic.

Røkenes, Fredrik Mørk; Andreasen, Johan Kristian. 2022, NAFOL conference 2022. NTNU, UIAVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 100 | Neste | Siste »