Cristin-person-ID: 41122
Person

Egil Andreas Fors

  • Stilling:
    Forsker
    ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Resultater Resultater

Effectiveness of adding motivational interviewing or a stratified vocational advice intervention to usual case management on return to work for people with musculoskeletal disorders: the MI-NAV randomised controlled trial.

Aanesen, Fiona; Grotle, Margreth; Rysstad, Tarjei Langseth; Tveter, Anne Therese; Tingulstad, Alexander; Løchting, Ida; Småstuen, Milada Cvancarova; van Tulder, Maurits W.; Berg, Rigmor; Foster, Nadine E. mfl.. 2022, Occupational and Environmental Medicine. UIT, STOLAV, DIAKONSYK, FHI, OSLOMET, VESTFOLD, NTNU, MODUMBAD, UIO, OUS, UIAFagartikkel

Helse, arbeid og familieforpliktelser – Psykososiale erfaringer I tidlig fase av langtids sykefravær.

Standal, Martin Inge; Foldal, Vegard ; Hagen, Roger; Aasdahl, Lene; Johnsen, Roar; Fors, Egil Andreas; Solbjør, Marit. 2022, Avslutningskonferanse MI prosjekt. NTNU, UIOPopulærvitenskapelig foredrag

Hindringer og muligheter ved implementering av MI som et tiltak i NAV – resultater fra en prosessevaluering .

Aasdahl, Lene; Hagen, Roger; Standal, Martin Inge; Fors, Egil Andreas; Solbjør, Marit. 2022, Avlsutningskonferanse MI prosjekt. NTNU, UIOVitenskapelig foredrag

Bedre sykefraværsoppfølging - Effekten av motiverende intervju i NAV og tilbakeføring til arbeid .

Aasdahl, Lene; Hagen, Roger; Solbjør, Marit; Standal, Martin Inge; Fors, Egil Andreas. 2022, Avlsutningskonferanse MI prosjekt. NTNU, UIOVitenskapelig foredrag

Bedre sykefraværsoppfølging av muskelskjelettsmerter – Erfaringer fra kliniske studier med NAV.

Aasdahl, Lene; Hagen, Roger; Solbjør, Marit; Standal, Martin Inge; Fors, Egil Andreas. 2022, Nasjonale forskningskonferanse om muskelskjeletthelse (MUSS). NTNU, UIOVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 319 | Neste | Siste »