Cristin-person-ID: 446747
Person

Leif Jarle Gressgård

  • Stilling:
    Seniorforsker
    ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Resultater Resultater

Exploring multiple working arrangements in Norwegian engineering, procurement, and construction industry from a middle manager and supervisor perspective: A sociotechnical system perspective.

Høyland, Sindre Aske; Holte, Kari Anne; Gressgård, Leif Jarle; Hansen, Kåre; Solberg, Astrid. 2019, Applied Ergonomics. NORCEVitenskapelig artikkel

Gjenstridige problemer og tverretatlig samordning: Et analytisk rammeverk.

Nesheim, Torstein; Gressgård, Leif Jarle; Hansen, Kåre; Neby, Simon. 2019, Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. NORCE, SNFVitenskapelig artikkel

Knowledge management systems and work improvements: The moderating effects of work characteristics.

Gressgård, Leif Jarle; Nesheim, Torstein. 2018, Journal of Information & Knowledge Management. NORCE, SNFVitenskapelig artikkel

«Digitalisering i petroleumsnæringen».

Gressgård, Leif Jarle; Melberg, Kjersti; Risdal, Martin; Skotnes, Ruth Østgaard; Selvik, Jon Tømmerås. 2018, Presentasjon av forskningsresultater for Ptil. NORCEFaglig foredrag

Usikkerhet rundt behovet for digital kompetanse i oljenæringen.

Selvik, Jon Tømmerås; Risdal, Martin; Gressgård, Leif Jarle; Melberg, Kjersti; Skotnes, Ruth Østgaard. 2018, www.digi.no. NORCELeserinnlegg
1 - 5 av 36 | Neste | Siste »